News

There is no translation available.

Op 1 juni heeft het ministerie van IenW de Europese aanbesteding voor het Overnamepunt iVRI data gepubliceerd via TenderNed. Het Overnamepunt vervangt het huidige Traffic Light Exchange (TLEX). TLEX is operationeel sinds eind 2016 en dat contract eindigt aan het einde van dit jaar. Met de Europese aanbesteding wordt ervoor gezorgd dat de functie van het uitwisselen van data van en naar iVRI’s en weggebruikers in aangepaste vorm wordt gerealiseerd en tot en met 2028 kan worden geborgd.

There is no translation available.

We Drive Solar, aanbieder van elektrische deelauto’s op zonne-energie, zoekt graag aansluiting met andere aanbieders van mobiliteit. Om alle aanbieders dezelfde taal te laten spreken, wordt de TOMP-API ontwikkeld: een nieuwe standaard waar alle MaaS-aanbieders op kunnen aansluiten. We Drive Solar is, zo is de bedoeling, nog voor de zomer een van de eerste gebruikers van de TOMP-API via haar partner GoodMoovs.

There is no translation available.

Gemeenten, provincies en marktpartijen hebben met ondersteuning van het ministerie van IenW de afgelopen jaren slimme oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en (vaar)wegbeheer. Deze iDiensten kunnen gemeenten en provincies nu eenvoudig afnemen als een dienst: ‘as a service’ dus.

There is no translation available.

Vlaanderen en Nederland weten elkaar al geruime tijd goed te vinden op het gebied van ITS en CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility). Op 12 maart ondertekende Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Publieke Werken, in navolging van Kees van der Burg (directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), een Memorandum of Understanding (MoU), waarmee ze de samenwerking en kennisuitwisseling formaliseren.

There is no translation available.

Op donderdag 7 mei is tijdens een digitaal overleg van de Strategic Committee (SC) het ivri-certificaat uitgereikt aan Edwin Henning en Martijn Verkade namens Ko Hartog B.V. Alle leden van de SC belden in vanuit huis en Edwin en Martijn waren op hun kantoor in Heerhugowaard. Zo kon alsnog op feestelijke wijze het ivri-certificaat worden ‘overhandigd’ op gepaste afstand, vergezeld een mooie bos bloemen.

There is no translation available.

Koplopers zijn het, de logistiek vervoerders die nu al met connected technologie rondrijden. Binnen de Connected Transport Corridors groeit het enthousiasme onder vervoerders om mee te doen. Logisch, want het levert aanzienlijke voordelen op, illustreren Roy van Verseveld van Vos Transport en Mark Lenselink van Gist Nederland met hun eerste bevindingen.