News

There is no translation available.

Op 10 maart kwamen meer dan 70 collega’s van wegbeheerders uit heel Nederland naar de landelijke samenwerkingsdag van het project ‘Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies’ (VM-IVRA). In dat project werken wegbeheerders samen met NDW sinds vorig jaar aan het delen van data uit verkeerscentrales met navigatieapps, zodat weggebruikers een nog beter routeadvies ontvangen. En ongewenste omleidingen langs scholen tot het verleden gaan behoren. Alle betrokken partijen toonden waar zij momenteel aan werken en hoeveel motivatie er is om dit samen voor elkaar te krijgen.

There is no translation available.

Het smaakte vorig jaar al naar meer en het wordt ook meer: de pilot in Deventer met voorrang voor nood- en hulpdiensten, OV en vrachtverkeer bij vijf intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) krijgt binnenkort een vervolg. Alle 55 VRI’s in Deventer worden momenteel omgebouwd naar iVRI’s, terwijl deelnemende partners met (veel) meer voertuigen gaan meedoen. Daarmee wordt de regeling van verkeer in Deventer ‘knap intelligent’; de iVRI is hier met recht ‘het nieuwe normaal’.

There is no translation available.

De eerste inzendingen stromen al binnen, maar er kunnen er nog veel meer bij: voor de Mobiliteitschallenge zoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat creatieve ondernemers met slimme oplossingen voor duurzaam reizen. Tot en met 31 maart 2020 kunnen ondernemers hun vondsten en voorstellen indienen.

There is no translation available.

Meer en betere parkeerdata om automobilisten en gemeenten gerichter adviezen te kunnen geven. Dat is de insteek van een overeenkomst die het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sloot. SHPV-voorzitter Frans Backhuijs en programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra namens het ministerie van IenW ondertekenden op 27 november deze overeenkomst die voor de komende vijf jaar geldt.

There is no translation available.

De Talking Traffic-partners Sweco, RHDHV, Swarco, Dynniq en Vialis kregen op 28 november bij de Vakbeurs Mobiliteit in Houten een of meerdere iVRI-certificaten uitgereikt. De bedrijven ontvingen de certificaten voor hun iVRI-producten die voldoen aan landelijke standaarden en foutloos op straat functioneren.

There is no translation available.

Fraaie vergezichten en briljante plannen voldoende, maar hoe zorg je ervoor dat innovaties ook echt ‘op straat’ in de stad belanden? Die vraag stond op 27 november centraal bij de opening van de Vakbeurs Mobiliteit tijdens de themabijeenkomst ‘Slim, veilig en duurzaam: denken én doen’ van het ministerie van IenW.