Deventer knap intelligent: alle verkeerslichten worden iVRI’s

16 March 2020
There is no translation available.

Het smaakte vorig jaar al naar meer en het wordt ook meer: de pilot in Deventer met voorrang voor nood- en hulpdiensten, OV en vrachtverkeer bij vijf intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) krijgt binnenkort een vervolg. Alle 55 VRI’s in Deventer worden momenteel omgebouwd naar iVRI’s, terwijl deelnemende partners met (veel) meer voertuigen gaan meedoen. Daarmee wordt de regeling van verkeer in Deventer ‘knap intelligent’; de iVRI is hier met recht ‘het nieuwe normaal’.

Bij de Deventer iVRI’s krijgen nood- en hulpdiensten op weg naar een incident automatisch groen licht en wordt het overige verkeer gewaarschuwd over hun nadering en van de kruising weggeleid. Onder bepaalde condities krijgen andere deelnemers aan de pilot, de OV-bedrijven Keolis en Arriva en Vos Transport BV uit Deventer, voorrang boven andere weggebruikers. Begin 2019 is die prioriteitsverlening voorzichtig beproefd met een beperkt aantal iVRI’s in Deventer. Daarbij bleek dat de deelnemers zeer tevreden waren over de toegenomen veiligheid (van zichzelf en voor medeweggebruikers) en de snellere doorstroming. De nieuwe fase, die de naam ‘Deventer knap intelligent’ draagt en naar verwachting in april operationeel wordt, is dan ook een direct gevolg van een nadrukkelijk verzoek van de deelnemers van vorig jaar, zegt Vincent Habers, senior adviseur ITS namens Talking Traffic. ‘Alle deelnemende partijen hebben duidelijk de positieve effecten van de iVRI’s kunnen merken. Opschaling van het aantal iVRI’s is dan ook een logische stap. Daardoor wordt het voor de nood- en hulpdiensten, het OV en de logistieke sector nog aantrekkelijker om met meer voertuigen te gaan meedoen.’

Uitbreiding

In de nieuwe fase worden gedurende zo’n drie tot zes maanden lang alle deelnemers intensief begeleid. Alle ervaringen worden gemonitord en gebruikt om waar nodig zaken bij te stellen. Habers: ‘We investeren weliswaar samen met alle deelnemende partijen om nog meer te kunnen leren, maar het is geen pilot meer: dit is het nieuwe normaal. Er zullen steeds meer aanbieders en deelnemers komen en na die zes maanden gaan we gewoon door. Die 55 iVRI’s blijven ook daarna gewoon met hun nieuwe functionaliteiten in werking.’ In de nieuwe prioriteringsfase in Deventer is er ook uitbreiding op een ander front: pollers (de palen die in de grond kunnen zakken om gecontroleerd toegang te verlenen) en slagbomen zullen ook worden aangestuurd vanuit de Talking Traffic-architectuur. Dat kan bij incidenten cruciale tijdwinst opleveren voor nood- en hulpdiensten.

En er vindt nog meer uitbreiding plaats aan de aanbiederskant van Talking Traffic: het is de bedoeling dat alle Talking Traffic-partners gaan meedoen. Dat maakt de inzetbaarheid van materiaal een stuk flexibeler voor de logistieke sector, doordat geen kenteken meer door een camera moet kunnen worden herkend.