Gezocht voor Mobiliteitschallenge: briljante oplossingen voor duurzaam reizen

12 March 2020
There is no translation available.

De eerste inzendingen stromen al binnen, maar er kunnen er nog veel meer bij: voor de Mobiliteitschallenge zoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat creatieve ondernemers met slimme oplossingen voor duurzaam reizen. Tot en met 31 maart 2020 kunnen ondernemers hun vondsten en voorstellen indienen.

Zo min mogelijk CO2 uitstoten en slimmer omgaan met grondstoffen: dat is de maatschappelijke opgave waar ‘we’ allemaal voor staan. Tegelijkertijd borrelt en bruist het in het Nederlandse en internationale bedrijfsleven van de goede ideeën. Daarom nodigt het ministerie start-ups, scale-ups en andere ondernemers nadrukkelijk uit om hun oplossingen in te zenden.

De winnaar van de Mobiliteitschallenge ontvangt onder meer een innovatiebudget ter waarde van 20.000 euro, gratis publiciteit en advies van ervaren mensen die de vinding verder kunnen helpen, zegt Kiki Goedemondt (Unit Innovatie & Mobiliteit) van het ministerie. ‘Er gebeurt al veel op het gebied van innovatie en duurzame mobiliteit, maar we zijn juist op zoek naar oplossingen die we nog niet op ons netvlies hebben. En met de Mobiliteitschallenge kunnen we kansrijke innovaties verder helpen.’

Markt

De oplossingen moeten de ideeënfase nadrukkelijk al voorbij zijn. De vondsten die meedingen naar de prijzen, moeten binnen twee jaar rijp zijn voor ‘de markt’. Kijk voor de overige voorwaarden op Dutch Mobility Innovations.

Inschrijven?

Heb je een oplossing die bijdraagt aan duurzaam reizen en de circulaire economie? Kun je de maatschappelijke impact van je oplossing en je businesscase beschrijven? Schrijf je dan uiterlijk 31 maart vóór 17.00 uur in via https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1179/challenges/

Tijdpad

De deadline voor inzendingen ligt op 31 maart en op 16 april is er een voorselectie. Daar mogen zes kanshebbers hun oplossing live pitchen voor de jury, bestaande uit Bert van Vuuren (Natural Plastics International), Mariëtte van Empel (ministerie van IenW), Paul Zekhuis (Autobinck), Ruud Splitthof (Rijkswaterstaat), Ronald Haverman (Provincie Zuid-Holland) en Nico Anten (Connekt).

Genomineerden ontvangen een uitnodiging voor de prijsuitreiking. Deze stond gepland voor 21 april tijdens Intertraffic. Vanwege het verschuiven van deze beurs naar maart 2021 bereidt de organisatie momenteel een alternatieve opzet voor. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.