Zestien iVRI-certificaten voor leveranciers

19 December 2019
There is no translation available.

De Talking Traffic-partners Sweco, RHDHV, Swarco, Dynniq en Vialis kregen op 28 november bij de Vakbeurs Mobiliteit in Houten een of meerdere iVRI-certificaten uitgereikt. De bedrijven ontvingen de certificaten voor hun iVRI-producten die voldoen aan landelijke standaarden en foutloos op straat functioneren.

De overhandiging van de certificaten, uit handen van de Strategic Committee ‘Landelijk Borgen en Beheren van Standaarden en Producten voor intelligente Verkeersregelinstallaties’, betekende een primeur. In totaal zijn er inmiddels zestien iVRI-producten waarvan is aangetoond dat ze voldoen aan landelijke standaarden. Die standaarden zijn door CROW vastgesteld. Met een iVRI-certificaat verklaart de Strategic Committee dat alle testen voor het betreffende iVRI-product succesvol zijn uitgevoerd. Bovendien zijn hiervan de definitieve testrapporten beschikbaar.

Eisen

Na een lange periode van ontwikkelen en testen verrezen het afgelopen jaar een groot aantal iVRI’s op straat. De bijbehorende iVRI-producten voldoen nu aan de landelijke eisen: voor zowel leveranciers als wegbeheerders geeft een iVRI-certificaat zekerheden.

Voor de laatste stand van zaken rond de iVRI’s in Nederland: https://dutchmobilityinnovations.com/nieuwsbrief
Talking Traffic – hoe staat het met de iVRI?