News

Research-based consultancy firm Ecorys has conducted an exploratory study of the social effects of investing in smart and sustainable urbanisation.

The Dutch ambulance sector is the first emergency service to connect to Talking Traffic services nationwide. Thanks to Talking Traffic, ambulances on their way to an emergency (i.e. with siren blaring and lights flashing) will from now on always be "connected" and therefore "digitally visible". Smart traffic lights can give ambulances a green light and therefore a safe passage when they cross over an intersection. Other road users are warned in good time that an ambulance is approaching so that they can react accordingly. This helps increase road safety for other road users, the ambulance crew and the patient on board.

The original idea behind Talking Traffic – facilitating the exchange of data between road users and intelligent infrastructure within a public-private data chain in order to reduce the adverse effects of mobility on the basis of real-time data – has been implemented successfully and is going full speed ahead.

There is no translation available.

Wegbeheerders, verkeersdeelnemers, hulpdiensten, smart city-organisaties en commerciële partijen omarmen de toepassingen van Talking Traffic steeds nadrukkelijker. Zo is de tweede tranche iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) bijna overtekend door de grote hoeveelheid aanvragen vanuit overheden. En worden inmiddels de eerste stappen gezet voor realisatie van nieuwe functionaliteiten, bijvoorbeeld om route-adviezen af te kunnen stemmen op de gemeten luchtkwaliteit, of om voertuigen te kunnen toelaten in zero-emissie zones (of juist niet). Het laat zien dat de gedachte achter Talking Traffic – op basis van real time data kun je weggebruikers beter informeren en kun je beter registreren én sturen op wat er daadwerkelijk buiten op straat gebeurt – springlevend is én een groeiende groep gebruikers en bedrijven aantrekt.

There is no translation available.

Weggebruikers oordelen overwegend positief over waarschuwingen die ze in-car krijgen over potentieel gevaarlijke situaties. En in de meeste gevallen passen weggebruikers hun rijgedrag ook daadwerkelijk aan op basis van adviezen en informatie die ze onderweg in hun voertuig ontvangen. Dat blijkt uit de evaluatie-eindrapportage van de effecten van de Talking Traffic Use Cases, die in september verscheen.

There is no translation available.

De Vlaamse minister-president Jan Jambon bracht onlangs een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Dubai. Tijdens dit bezoek nam hij ook deel aan de G-STIC conferentie 2021. G-STIC staat voor "Global Sustainable technology and innovation community" en wordt jaarlijks georganiseerd door verschillende innovatiecentra, waaronder het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Namens de Vlaamse gemeenschap sprak de heer Jambon tijdens een High Level governmental session ‘Shaping a post pandemic world’.