News

There is no translation available.

Minder eenzijdig focussen op het wegnemen van verkeersknelpunten en meer oog voor slimme (digitale) oplossingen: dat zijn twee aanbevelingen die de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) onlangs deed in haar advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’, dat eveneens in februari uitkwam. In dit advies staat ook dat kabinet en Kamer actiever moeten inspelen op maatschappelijke trends en technologische oplossingen.

There is no translation available.

De overheid moet veel krachtiger ingrijpen in de digitale wereld om duurzaamheid te bevorderen. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in het advies ‘Digitaal duurzaam’, dat in februari uitkwam.

There is no translation available.

Stel: je reist per trein van Maastricht naar het Duitse Aken en pakt daar de bus om op je bestemming te komen. Daarvoor heb je nu nog minimaal twee tickets nodig. Dankzij ‘dynamische barcodes’ met een uniek nummer als identificatie, in combinatie met een router-infrastructuur, is dat op termijn niet meer nodig, aldus Roel Testroote van ACCEPT Institute: je kunt als consument met je eigen app zorgeloos grensoverschrijdend reizen, terwijl je mobieltje bijhoudt waar je bent, welke kosten je maakt voor je reis én je betaling geschiedt automatisch.

There is no translation available.

Het is een successtory van ‘nul’ naar een goed werkende dienst: het opzetten van de informatievoorziening Blauwe Golf Verbindend (BGV) is een schoolvoorbeeld van smart mobility in de praktijk. Inzet was vijf jaar geleden tijdwinst en/of een vlotte doorvaart voor (vaar)weggebruikers. Daarvoor moesten (vaar)wegbeheerders, scheepvaart en wegverkeer goed samenwerken, zodat data van geplande en actuele statusgegevens van bruggen en sluizen en de ligplaatsbezetting kan worden gedeeld. Met dank aan de digitalisering levert het project zo winst op voor varend en rijdend Nederland, vertelt programmanager Martijn van Hengstum van Rijkswaterstaat.

There is no translation available.

Hoe kunnen we in onze samenleving de kansen van digitalisering benutten én onze democratie versterken? Die vraag staat centraal in het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad’ dat onlangs verscheen. De publicatie, met als onderkop ‘De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, is een uitgave van de Future City Foundation, die het boek schreef samen met 16 partners uit het bedrijfsleven en (semi)overheid.

The Dutch ambulance sector is the first emergency service to connect to Talking Traffic services nationwide. Thanks to Talking Traffic, ambulances on their way to an emergency (i.e. with siren blaring and lights flashing) will from now on always be "connected" and therefore "digitally visible". Smart traffic lights can give ambulances a green light and therefore a safe passage when they cross over an intersection. Other road users are warned in good time that an ambulance is approaching so that they can react accordingly. This helps increase road safety for other road users, the ambulance crew and the patient on board.