News

There is no translation available.

Nu in hoog tempo iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) verrijzen en steeds meer iVRI-gerelateerde producten verschijnen, groeit ook de behoefte aan een gezamenlijke testomgeving voor dit materiaal. Die komt er: Nederland en Vlaanderen werken samen aan een ‘iVRI-teststraat’, aldus Wim Vandenberghe namens het ministerie van IenW.

There is no translation available.

Meer samenwerking tussen steden, leren van elkaars projecten, oplossingen sneller opschalen en een gezamenlijke investeringsagenda met Rijk en provincie. Dat zijn de voornaamste conclusies uit een onderzoek van Capgemini Invent onder de 40 grote steden in ons land naar slimme toepassingen en digitale technieken op het gebied van wonen, klimaat, mobiliteit en energietransitie. De uitkomsten van het onderzoek, dat liep van mei tot en met augustus 2020, werden vorige maand gepresenteerd.

There is no translation available.

De bijbehorende app werkt inmiddels landelijk, maar de ogen zijn vooralsnog vooral gericht op Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Daar startte half september de eerste pilot van het landelijke MaaS-programma (Mobility as a Service). Via de Gaiyo-app zien gebruikers welke (deel)vervoersmogelijkheden er in hun buurt beschikbaar zijn. Zij kunnen alle reizen plannen, boeken én betalen vanuit één app.

Talking Traffic and the mobility data available via the telecommunications network in the Netherlands is regularly discussed within the 5G Automotive Association (5GAA, a global, cross-industry organisation of companies from the automotive, technology and telecommunications industries). Its partners therefore requested an overview of all available data in the form of a dashboard. And now there is one!

There is no translation available.

Het was én is een enorm project, dat uiteindelijk winst betekent voor de (veiligheid van de) weggebruiker. Met het digitale overzicht van verkeersborden in Nederland – het grootste deel is inmiddels via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) beschikbaar als open data – kunnen wegbeheerders en leveranciers van informatiediensten beter hun werk doen. Uitvoerder van de operatie is HR Groep, dat in opdracht van het ministerie van IenW en regionale overheden de gegevens van de verkeersborden verzamelt en actueel houdt.

There is no translation available.

Hoe functioneert de publiek-private Talking Traffic-dataketen nu precies? Welke data wordt er uitgewisseld? Welke risico’s zijn er op het gebied van privacy en security? En op welke manieren beheersen partners die risicovolle onderdelen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? De antwoorden op die vragen zijn te vinden in de onlangs verschenen ‘Ketenbrede Privacy Impact Assessment Dataketen Talking Traffic.’