News

Talking Traffic and the mobility data available via the telecommunications network in the Netherlands is regularly discussed within the 5G Automotive Association (5GAA, a global, cross-industry organisation of companies from the automotive, technology and telecommunications industries). Its partners therefore requested an overview of all available data in the form of a dashboard. And now there is one!

There is no translation available.

Het was én is een enorm project, dat uiteindelijk winst betekent voor de (veiligheid van de) weggebruiker. Met het digitale overzicht van verkeersborden in Nederland – het grootste deel is inmiddels via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) beschikbaar als open data – kunnen wegbeheerders en leveranciers van informatiediensten beter hun werk doen. Uitvoerder van de operatie is HR Groep, dat in opdracht van het ministerie van IenW en regionale overheden de gegevens van de verkeersborden verzamelt en actueel houdt.

There is no translation available.

Hoe functioneert de publiek-private Talking Traffic-dataketen nu precies? Welke data wordt er uitgewisseld? Welke risico’s zijn er op het gebied van privacy en security? En op welke manieren beheersen partners die risicovolle onderdelen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? De antwoorden op die vragen zijn te vinden in de onlangs verschenen ‘Ketenbrede Privacy Impact Assessment Dataketen Talking Traffic.’

There is no translation available.

Ruim een jaar geleden maakten minister Van Nieuwenhuizen, gedeputeerden en wethouders van de 5 grootste Nederlandse steden een afspraak: we gaan voor meer massa en impact met smart mobility. Geen losse en op zichzelf staande pilots meer, maar een samenhangende aanpak gericht op grootschalige toepassing in de praktijk, waarin beleid, werkwijzen, kennisontwikkeling en investeringen goed op elkaar aansluiten. Een bundeling van krachten dus. De afgelopen tijd zijn er grote stappen gezet.

There is no translation available.

Met de veiligheid van iVRI’s en bijbehorende apps valt niet te spotten. Dat is de conclusie na enkele pogingen van ethische hackers om ‘in te breken’ in intelligente verkeerslichten. De hackers wisten wel twee niet-gecertificeerde fietsapps om de tuin te leiden, maar pogingen om de goedgekeurde Talking Traffic-apps te manipuleren, mislukten. De ethische hackers bestempelen de werkwijze in de Talking Traffic-keten rond cybersecurity nu als ‘goed voorbeeld’.

There is no translation available.

Wat digitalisering in de praktijk kan opleveren, maken samenwerkende overheden in Groningen en Drenthe duidelijk. Alle 24 gemeenten van de provincies Groningen en Drenthe kunnen sinds begin dit jaar putten uit het opengestelde ‘Dashboard Publiek Vervoer’. Met de data die op dat platform beschikbaar is kunnen zij hun vervoersstromen analyseren, de dienstverlening verbeteren, het beleid aanpassen én besparingen realiseren, aldus Jan Bos, directeur van Publiek Vervoer.