News

There is no translation available.

Stel: je reist per trein van Maastricht naar het Duitse Aken en pakt daar de bus om op je bestemming te komen. Daarvoor heb je nu nog minimaal twee tickets nodig. Dankzij ‘dynamische barcodes’ met een uniek nummer als identificatie, in combinatie met een router-infrastructuur, is dat op termijn niet meer nodig, aldus Roel Testroote van ACCEPT Institute: je kunt als consument met je eigen app zorgeloos grensoverschrijdend reizen, terwijl je mobieltje bijhoudt waar je bent, welke kosten je maakt voor je reis én je betaling geschiedt automatisch.

There is no translation available.

Het is een successtory van ‘nul’ naar een goed werkende dienst: het opzetten van de informatievoorziening Blauwe Golf Verbindend (BGV) is een schoolvoorbeeld van smart mobility in de praktijk. Inzet was vijf jaar geleden tijdwinst en/of een vlotte doorvaart voor (vaar)weggebruikers. Daarvoor moesten (vaar)wegbeheerders, scheepvaart en wegverkeer goed samenwerken, zodat data van geplande en actuele statusgegevens van bruggen en sluizen en de ligplaatsbezetting kan worden gedeeld. Met dank aan de digitalisering levert het project zo winst op voor varend en rijdend Nederland, vertelt programmanager Martijn van Hengstum van Rijkswaterstaat.

There is no translation available.

Hoe kunnen we in onze samenleving de kansen van digitalisering benutten én onze democratie versterken? Die vraag staat centraal in het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad’ dat onlangs verscheen. De publicatie, met als onderkop ‘De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, is een uitgave van de Future City Foundation, die het boek schreef samen met 16 partners uit het bedrijfsleven en (semi)overheid.

There is no translation available.

Een welverdiend compliment voor wegbeheerders en iVRI-leveranciers in ons land! Begin december werd een mooie mijlpaal bereikt met de 700e iVRI online, dus gekoppeld aan TLEX en actief in de dataketen van Talking Traffic. De landelijke digitale transitie in mobiliteit krijgt zo steeds verder vorm.

There is no translation available.

‘U wilt dat wij onze data delen. Prima, waar kan ik deze naar toe sturen?’ Op deze terechte vraag van logistieke ondernemers bestond anderhalf jaar geleden nog geen antwoord. Voor Paul Swaak was deze vraag aanleiding om met diverse partijen te gaan werken aan een neutrale datahub. Paul is binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkzaam als projectleider van verschillende projecten voor het beter benutten van logistieke data. Het leidde tot de Data Exchange Facility voor de logistiek, of kortweg: DEFlog.

There is no translation available.

De MaaS-pilot Groningen – Drenthe ‘De reiziger centraal’ is door de provincie Drenthe aan OV-bedrijf Arriva gegund. Voor Arriva is het de tweede keer, want de vervoerder won eerder al de MaaS-pilot ‘Grenzeloze mobiliteit’ in Limburg. Drenthe en Groningen zijn samen één van de zeven pilotgebieden in Nederland voor het landelijke MaaS-programma ‘Mobility as a Service’, bedoeld om duurzaam reizen te stimuleren en het mobiliteitssysteem in Nederland te verbeteren.