News

There is no translation available.

Een welverdiend compliment voor wegbeheerders en iVRI-leveranciers in ons land! Begin december werd een mooie mijlpaal bereikt met de 700e iVRI online, dus gekoppeld aan TLEX en actief in de dataketen van Talking Traffic. De landelijke digitale transitie in mobiliteit krijgt zo steeds verder vorm.

There is no translation available.

‘U wilt dat wij onze data delen. Prima, waar kan ik deze naar toe sturen?’ Op deze terechte vraag van logistieke ondernemers bestond anderhalf jaar geleden nog geen antwoord. Voor Paul Swaak was deze vraag aanleiding om met diverse partijen te gaan werken aan een neutrale datahub. Paul is binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkzaam als projectleider van verschillende projecten voor het beter benutten van logistieke data. Het leidde tot de Data Exchange Facility voor de logistiek, of kortweg: DEFlog.

There is no translation available.

De MaaS-pilot Groningen – Drenthe ‘De reiziger centraal’ is door de provincie Drenthe aan OV-bedrijf Arriva gegund. Voor Arriva is het de tweede keer, want de vervoerder won eerder al de MaaS-pilot ‘Grenzeloze mobiliteit’ in Limburg. Drenthe en Groningen zijn samen één van de zeven pilotgebieden in Nederland voor het landelijke MaaS-programma ‘Mobility as a Service’, bedoeld om duurzaam reizen te stimuleren en het mobiliteitssysteem in Nederland te verbeteren.

There is no translation available.

Dynniq, Swarco, Vialis en Ko Hartog ontvangen nieuwe iVRI-Certificaten voor hun iTLC’s en in het geval van Dynniq, ook voor de ITS-applicatie ImFlow. Geactualiseerde landelijke standaarden maakten aanpassingen aan de ITS-applicatie en RIS noodzakelijk. Oude certificaten voor iVRI-producten waren tot 1 december van dit jaar geldig en behoefden dus sowieso verlenging. iVRI-certificaten vormen een belangrijke zekerheid voor leveranciers, wegbeheerders, ketenpartners en (professionele) gebruikers.

There is no translation available.

Digitaal parkeren, deelvervoer, elektrisch opladen, intelligente toegang of zelfrijdende auto’s: mobiliteit wordt meer dan ooit gedreven door data en technologie. Infrastructuur, vervoersvormen en reizigers staan continu met elkaar in verbinding en die ontwikkelingen nemen de komende jaren alleen maar toe. De digitalisering van de mobiliteitsketen biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Datalekken en hackers liggen immers op de loer en kunnen de hele keten verstoren.

There is no translation available.

Het grootschalig en snel uitwisselen van data tussen wegbeheerders, serviceproviders en voertuigen, ook tussen concurrerende autofabrikanten, werkt goed en is klaar voor grootschalige uitrol op de Europese wegen. Daarmee krijgt de verkeersveiligheid in Europa een flinke impuls. Dat blijkt uit het Proof of Concept ‘Data For Road Safety’, een samenwerkingsverband van lidstaten, serviceproviders, etc. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Het samenwerken van meerdere lidstaten met verschillende grote autofabrikanten om sensordata uit voertuigen bruikbaar te maken voor verkeersveiligheid, is een belangrijke stap voorwaarts om vooruitgang te boeken: op weg naar nul verkeersslachtoffers in Europa.’