News

There is no translation available.

De landelijke uitrol van iVRI’s, aangesloten op TLEX en functionerend in de keten, gaat verder. De afnames ‘in de fabriek’ (Factory Acceptance Test, FAT) worden zoveel mogelijk op afstand gedaan. Daarbij kijkt de wegbeheerder die de iVRI heeft besteld, vanaf de eigen locatie mee.

There is no translation available.

Op verzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN), ondernemersvereniging evofenedex en Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) hebben veel gemeenten de venstertijden uitgebreid of tijdelijke ontheffingen toegekend, zodat het transport efficiënter ingepland en ingezet kan worden. Op de website www.datavoorlogistiek.nl zijn alle aangepaste wijzigingen verzameld. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld aan de logistieke sector, zodat planners van logistiek dienstverleners en verladers direct en in één overzicht inzicht hebben in alle aanpassingen.

There is no translation available.

Er worden slimme verkeerslichten geplaatst op de N325 van Arnhem naar de Duitse grens bij Nijmegen. Dat moet zorgen voor een betere doorstroming op de Pleijroute.

There is no translation available.

Nederland heeft als een van de eerste landen in Europa de internationale iVRI-standaarden verder uitgewerkt en nationaal toegepast. Van die ervaringen leren nu ook andere landen: de Nederlandse detaillering (‘Dutch Profiles’) is inmiddels internationaal geadopteerd. Jaap Vreeswijk, namens MAPtm een van de hoofdrolspelers in dit dossier, vertelt over Nederland als kenniskoploper en over regionale verschillen.

There is no translation available.

Kennisplatform CROW gaat de Strategic Committee (SC) en landelijke Change Advisory Board (CAB) ondersteunen bij het beheren van de Nederlandse standaarden voor intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI). Het ministerie van IenW sloot hiervoor, na een Europese aanbesteding, met CROW een raamoverkomst af. Met de afspraken met CROW is voor de aankomende jaren geborgd dat CROW bij het gehele proces van technische standaardisatie ondersteuning verleent.

There is no translation available.

Op 12 december vorig jaar ging in de provincie Zuid-Holland de Connected Transport Corridor van start. Deelnemende vervoerders zijn voorzien van connected technologie, die onder meer communicatie mogelijk maakt met intelligente verkeerslichten (iVRI’s). De verkeerslichten detecteren de vrachtwagens, en geven hen langer groen licht. Chauffeurs worden met behulp van een app of via de boordcomputer geïnformeerd over de prioriteitsaanvraag en de tijd die resteert tot het volgende groene licht. Deze aanpak moet huidige en toekomstige verkeersknelpunten in het veilinggebied ontlasten.