News

There is no translation available.

Vlaanderen en Nederland weten elkaar al geruime tijd goed te vinden op het gebied van ITS en CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility). Op 12 maart ondertekende Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Publieke Werken, in navolging van Kees van der Burg (directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), een Memorandum of Understanding (MoU), waarmee ze de samenwerking en kennisuitwisseling formaliseren.

There is no translation available.

Op donderdag 7 mei is tijdens een digitaal overleg van de Strategic Committee (SC) het ivri-certificaat uitgereikt aan Edwin Henning en Martijn Verkade namens Ko Hartog B.V. Alle leden van de SC belden in vanuit huis en Edwin en Martijn waren op hun kantoor in Heerhugowaard. Zo kon alsnog op feestelijke wijze het ivri-certificaat worden ‘overhandigd’ op gepaste afstand, vergezeld een mooie bos bloemen.

There is no translation available.

Koplopers zijn het, de logistiek vervoerders die nu al met connected technologie rondrijden. Binnen de Connected Transport Corridors groeit het enthousiasme onder vervoerders om mee te doen. Logisch, want het levert aanzienlijke voordelen op, illustreren Roy van Verseveld van Vos Transport en Mark Lenselink van Gist Nederland met hun eerste bevindingen.

There is no translation available.

De landelijke uitrol van iVRI’s, aangesloten op TLEX en functionerend in de keten, gaat verder. De afnames ‘in de fabriek’ (Factory Acceptance Test, FAT) worden zoveel mogelijk op afstand gedaan. Daarbij kijkt de wegbeheerder die de iVRI heeft besteld, vanaf de eigen locatie mee.

There is no translation available.

Op verzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN), ondernemersvereniging evofenedex en Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) hebben veel gemeenten de venstertijden uitgebreid of tijdelijke ontheffingen toegekend, zodat het transport efficiënter ingepland en ingezet kan worden. Op de website www.datavoorlogistiek.nl zijn alle aangepaste wijzigingen verzameld. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld aan de logistieke sector, zodat planners van logistiek dienstverleners en verladers direct en in één overzicht inzicht hebben in alle aanpassingen.

There is no translation available.

Er worden slimme verkeerslichten geplaatst op de N325 van Arnhem naar de Duitse grens bij Nijmegen. Dat moet zorgen voor een betere doorstroming op de Pleijroute.