Mijlpaal met 700e iVRI online

12 January 2021
There is no translation available.

Een welverdiend compliment voor wegbeheerders en iVRI-leveranciers in ons land! Begin december werd een mooie mijlpaal bereikt met de 700e iVRI online, dus gekoppeld aan TLEX en actief in de dataketen van Talking Traffic. De landelijke digitale transitie in mobiliteit krijgt zo steeds verder vorm.

Het woord transitie is zonder meer op zijn plek, benadrukt ook Marcel Westerman, namens het ministerie van IenW nauw betrokken bij Talking Traffic, met name op het gebied van de iVRI. ‘De iVRI, de ‘intelligente versie’ van de traditionele verkeersregelinstallatie, heeft alle facetten die komen kijken bij digitalisering. En daarmee gaat de iVRI voorop in die digitale transitie in stedelijke mobiliteit. Complexe onderwerpen als ICT-netwerken, IP-adressen, privacy en security, (internationale) datastandaarden, interoperabiliteit en zeker ook het (keten)beheer van kwaliteitsafspraken spelen een belangrijke rol. Voor veel overheden en leveranciers was dit behoorlijk nieuw en het heeft van iedereen nadrukkelijk aandacht gevraagd. Daar komt nog bij dat de iVRI naast kennis en ervaring ook organisatorisch het nodige van overheden en bedrijven vraagt’, aldus Marcel.

grafiek ivris

De K083 in Breda was op 21 juni 2018 de eerste iVRI die kon worden aangesloten op TLEX en daarmee op de Talking Traffic dataketen. Eind 2018 stond de teller op 64 iVRI’s, een jaar later gaf deze 392 iVRI’s aan. Dat sinds begin december nu de 700e operationele iVRI een feit is, zegt wel iets over de enorme slagen die overheden en bedrijven de afgelopen periode hebben gemaakt. Nog steeds functioneert niet iedere iVRI direct foutloos en er moet de komende jaren zeker nog het nodige worden doorontwikkeld. Maar dat er verspreid over heel Nederland inmiddels zoveel iVRI’s landelijk uniform functioneren, biedt legio kansen voor bijvoorbeeld professionele doelgroepen, als nood- en hulpdiensten, zwaar vrachtverkeer en het openbaar vervoer. Op steeds meer plekken in ons land ervaren zij in de dagelijkse praktijk de voordelen die iVRI’s bieden, onder meer als het gaat om het verkrijgen van prioriteit. Zo worden belangrijke stappen gezet op weg naar meer verkeersveiligheid, minder brandstofverbruik en uitstoot en een betere doorstroming.

Met deze 700 iVRI’s is volgens Marcel nu op nationale schaal een belangrijke kritische massa bereikt. De eerdere doelstelling van 795 wordt nu, weliswaar later dan gepland, benaderd. ‘Bij deze mijlpaal staan we graag even stil met een gepast compliment voor alle betrokkenen. En ondertussen werken we samen verder aan die digitale transitie in mobiliteit. Mijlpalen zijn er om gevierd te worden en we kijken graag vooruit naar een volgende.’

En dan nog dit….

Formeel lopen de contracten met de Talking Traffic partners van het eerste uur aan het eind van dit jaar af.

Maar de innovatie gaat door en dat geldt evenzeer voor de uitrol van toepassingen én de samenwerking tussen overheden en marktpartijen.

Meer nog dan voorheen richten we ons de komende jaren graag samen met anderen op de uitdagingen waar steden en stedelijke gebieden voor staan, waarbij we de kansen van data en digitalisering optimaal willen benutten. Op onderdelen volgt een andere invulling of zelfs een aanvulling, maar klaar zijn we zeker (nog) niet! We zitten nog vol plannen die uitvoering verdienen!

Op 17 december vindt het laatste overleg van de Council Talking Traffic plaats in de huidige samenstelling. Na afloop ervan vertellen we u graag meer!