Minister-president Jan Jambon (Vlaanderen) vertelt tijdens G-STIC over Mobilidata

30 November 2021
There is no translation available.

De Vlaamse minister-president Jan Jambon bracht onlangs een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Dubai. Tijdens dit bezoek nam hij ook deel aan de G-STIC conferentie 2021. G-STIC staat voor "Global Sustainable technology and innovation community" en wordt jaarlijks georganiseerd door verschillende innovatiecentra, waaronder het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Namens de Vlaamse gemeenschap sprak de heer Jambon tijdens een High Level governmental session ‘Shaping a post pandemic world’.

Voorafgaand aan zijn bezoek werd een ieder verzocht om innovatieve projecten aan te dragen waarover hij kon vertellen. Voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken werd Mobilidata geselecteerd. Mobilidata is een programma van de Vlaamse Overheid, waarin wordt gewerkt aan innovatieve verkeersoplossingen om het verkeer vlotter, duurzamer en veiliger te maken voor elke weggebruiker. In de opstart van het programma hebben de Vlaamse collega’s dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen vanuit Nederland met Talking Traffic, onder andere op het gebied van de introductie en landelijke uitrol van de iVRI. Ook nu nog wordt er naar wederzijdse tevredenheid nauw samengewerkt.

In onderstaande video is te zien hoe Jambon niet alleen in detail ingaat op Mobilidata, maar vooral ook hoe hij vertelt dat Mobilidata verder bouwt op Talking Traffic en NordicWay, en dat Vlaanderen en Nederland nauw samenwerken aan de uitrol van een iVRI-teststraat. Een prachtig (wereld)toneel waarop de grensoverschrijdende betekenis van Talking Traffic nog eens wordt bevestigd!

  • Vanaf 16'00": introductie Jan Jambon door de sessie moderator Francesca Van Thielen
  • Vanaf 17'15": toespraak Jan Jambon
  • Vanaf 22'31": item over Mobilidata