Extra impuls voor kwaliteit parkeerdata

20 December 2019
There is no translation available.

Meer en betere parkeerdata om automobilisten en gemeenten gerichter adviezen te kunnen geven. Dat is de insteek van een overeenkomst die het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sloot. SHPV-voorzitter Frans Backhuijs en programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra namens het ministerie van IenW ondertekenden op 27 november deze overeenkomst die voor de komende vijf jaar geldt.

De parkeerdata wordt ook nu al gepubliceerd als open data en gebruikt in mobiele apps, navigatie- en Mobility as a Service-diensten. SHPV, een coöperatie die momenteel zo’n honderd Nederlandse gemeenten bedient in het afhandelen van parkeertransacties, gaat gemeenten onder meer helpen bij het inwinnen, beheren en ontsluiten van (statische en dynamische) parkeerdata. Doel is om in de toekomst nog meer en betere parkeeradviezen te kunnen geven.

SHPV-voorzitter Frans Backhuijs, tevens burgemeester van Nieuwegein, toonde zich verheugd met de nieuwe overeenkomst. ‘Wij hebben de contacten met de gemeenten. Met de data die voor iedereen beschikbaar komt, krijgen we meer inzicht in de statische en dynamische parkeerdata. Als consumenten precies weten waar en wanneer parkeerplekken beschikbaar zijn, beperkt dat niet alleen de CO2-uitstoot, maar kunnen we ook parkeerplaatsen efficiënter gebruiken. En wellicht kunnen we dan met minder plekken toe.’

Beperken zoekverkeer

Een deel van de parkeerdata is nu al beschikbaar, maar door betere samenwerking kan er nog veel winst worden geboekt. Dat was de boodschap van Jan-Bert Dijkstra, programmadirecteur Mobiliteit en Gebieden bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bij de ondertekening. ‘De komende jaren zullen meer gemeenten zich hierbij aansluiten en zullen er meer diensten worden ontwikkeld. Nu is nog 20 procent van het verkeer in de stad zoekverkeer. Met de juiste data, en als meer mensen gebruik maken van de mogelijkheden, kunnen we dat percentage substantieel omlaag brengen. Daarmee heeft dit initiatief maatschappelijke impact.’
Parkeerdiensten

Het SHPV faciliteert bij het digitaliseren en vernieuwen van uiteenlopende parkeerdiensten. Onderdeel van de samenwerking met IenW is dat SHPV de gemeenten actief ondersteunt met het inwinnen, beheren en ontsluiten van de parkeerdata als open data en bovendien service providers stimuleert om deze data te gebruiken in hun reisadvies- en mobiliteitsdiensten. Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor hun parkeerbeleid en het ontsluiten van parkeerdata. Het SHPV neemt een aanvullende, ondersteunende rol op zich richting gemeenten om de beschikbaarheid van parkeerdata te helpen verbeteren. Daarbij is de rol van RDW als beheerder van het Nationaal Parkeer Register (NPR) een belangrijk onderdeel van de versterkte samenwerking.

Tarief

Er is kwalitatief goede data nodig over locatie, tarief, openingstijden en eventuele hoogtebeperkingen bij het inrijden van garages en terreinen en de actuele beschikbaarheid van de parkeerplek. Deze data is steeds belangrijker geworden voor reis- en navigatie-apps om automobilisten te informeren over parkeren: waar is op welk moment tegen welk tarief een parkeerplek beschikbaar bij aankomst op de bestemming? Daarnaast is er data nodig om te kunnen betalen voor de parkeerkosten. Beide datastromen komen bij elkaar in onder meer Mobility as a Service-diensten: een routeadvies naar een vrije parkeerplek op straat, op een terrein of in een garage én de mogelijkheid om direct digitaal te betalen.

Meer informatie over parkeerdata: www.parkeerdatacalatogus.nl