Landelijk enthousiasme voor digitaliseren verkeersmanagementdata

18 March 2020
There is no translation available.

Op 10 maart kwamen meer dan 70 collega’s van wegbeheerders uit heel Nederland naar de landelijke samenwerkingsdag van het project ‘Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies’ (VM-IVRA). In dat project werken wegbeheerders samen met NDW sinds vorig jaar aan het delen van data uit verkeerscentrales met navigatieapps, zodat weggebruikers een nog beter routeadvies ontvangen. En ongewenste omleidingen langs scholen tot het verleden gaan behoren. Alle betrokken partijen toonden waar zij momenteel aan werken en hoeveel motivatie er is om dit samen voor elkaar te krijgen.

 1

Folkert Bloembergen is programmamanager Talking Traffic, waar het project VM-IVRA onderdeel van uitmaakt. Hij schetste tijdens de opening het belang: ‘We proberen een extra kanaal voor wegbeheerders neer te zetten, in de auto. Dat betekent dat we een stap moeten zetten in onze digitale veranderopgave. Maar als dat lukt en we werken op landelijk niveau met elkaar samen aan betrouwbare data, betekent dit grote maatschappelijke winst en vergroten we de verkeersveiligheid.’

Data delen met navigatieapps

Robert Kok is programmacoördinator Smart Mobility van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB). Hij vertelt in de Smart Mobility vlog die tijdens de bijeenkomst voor het eerst werd getoond hoe wegbeheerders samen aan de oplossing werken: ‘Door data te delen met navigatieapps, kunnen zij je van betere adviezen voorzien. We hebben het dan over beleidsdata en actuele data. Bij beleidsdata kun je denken aan milieuzones en afsluitingen voor een weekmarkt. En actuele data zijn de regelscenario’s die bij een incident, een groot evenement of wegwerkzaamheden door de verkeerscentrales worden ingezet. Allemaal belangrijke informatie waarover de navigatieapps nu niet altijd beschikken. Maar met deze data kunnen zij voorkomen dat je door een kleine dorpje of langs een school rijdt.’

2

Binnen een jaar zichtbaar

Het belang is voor iedereen in de zaal helder, want er is ook in de media en de politiek veel aandacht voor dit probleem. Ad Geels (projectmanager VM-IVRA) schetst daarom op welke termijn de eerste resultaten zichtbaar gaan zijn: ‘Eind vorig jaar is de technische basis gelegd en komende periode testen we samen met navigatieapps hoe de data in de auto gebracht kan worden. Ondertussen wordt er samen met gemeentes en provincies werk gemaakt van de inwinning van beleidsdata en de werkgroepen gaan hun regelscenario’s digitaliseren. Ik verwacht dat je als automobilist binnen een jaar in je navigatieapp de data terug gaat zien.’

‘De minister en de weggebruikers rekenen op jullie!’

Na deze opening volgen 14 sprekers uit het hele land elkaar in een wervelend tempo op. Stuk voor stuk laten ze zien waar zij aan hebben gewerkt of gaan werken, waarom ze dat doen en wat er nog nodig is. Er blijkt een enorme betrokkenheid uit en de wil om gezamenlijk de handschoen op te pakken. En dat is nodig, bevestigt Caspar de Jonge van het ministerie van I&W: ‘De minister rekent op jullie. De digitale opgave is helder en de verwachtingen van de weggebruiker zijn hoog. Het is de kunst om iedereen bij elkaar te houden en onderlinge afspraken te maken, en daar is dit project een prachtig voorbeeld van.’

3

Olievlek

De dataketen zoals die nu binnen het project wordt opgebouwd, inclusief de technische “koppelvlakken” waarmee data van de ene partij overgaat naar de andere, is ook bruikbaar voor andere digitaliseringsvraagstukken. Het project Blauwe Golf Verbindend maakt graag gebruik van het zogeheten “bouwblok” zodat data over bruggen die open of dicht gaan vroegtijdig gedeeld kunnen worden met weggebruikers. En in Amsterdam wordt op deze manier al geëxperimenteerd met tunnelafsluitingen en evenementenafsluitingen. Ook is er vanuit een groot wielerevenement, de Vuelta, interesse in de techniek. Net als vanuit Brabant, waar soms parkeerproblematiek is doordat Belgen of Duitsers massaal komen winkelen. Kortom: allerlei initiatieven die kunnen profiteren van het generieke “bouwblok” zodat de digitaliseringsopgave versneld kan worden.

4

Blijf op de hoogte en bekijk het fotoalbum

Door lid te worden van de online community van dit project blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en kun je ook alle foto’s van de bijeenkomst bekijken.