News

There is no translation available.

Met het oog op een betere doorstroming van het verkeer en vooral meer verkeersveiligheid en duurzaamheid is het snel op landelijke schaal realiseren van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) een prioriteit voor minister Van Nieuwenhuizen van IenW. De komende jaren zullen nog duizenden intelligente verkeerslichten, die bepaalde groepen verkeersdeelnemers prioriteit kunnen geven, op kruispunten verrijzen. Speciaal voor wegbeheerders is er nu een ‘stappenplan realisatie iVRI’: een CROW-publicatie die wegbeheerders op een begrijpelijke manier uitlegt wat er bij komt kijken en welke stappen hij/zij daarin kan nemen.

There is no translation available.

Prioriteit geven aan nood- en hulpdiensten, OV en vrachtverkeer bij intelligente verkeerslichten: het levert in de eerste plaats vooral veel instemming op en een aantal verbeterpunten. Dat blijkt uit een evaluatie van de prioriteitspilot met iVRI’s, die begin 2019 in en rond Deventer werd gehouden.

There is no translation available.

De berichten komen inmiddels met grote regelmaat voorbij in de media. ‘In gemeente X zijn nu ook slimme verkeerslichten geplaatst’ en ‘gemeente Y heeft besloten het aantal iVRI’s verder uit te breiden’. Ambulancepersoneel, brandweer en politie zijn enthousiast en ook de logistieke sector ziet grote voordelen. Op steeds meer plekken zien we voorbeelden van hoe digitalisering en gebruik van data in de wereld van verkeer en vervoer verder vorm krijgt. Talking Traffic is daarmee echt op stoom en de uitrol van iVRI’s over ons land breidt gestaag uit. Maar wat betekent dat nu concreet en over hoeveel data hebben we het dan? Tijd om de stand van zaken en vooral ook wat cijfers eens op een rijtje te zetten.

There is no translation available.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SmartwayZ.NL en de Topsector Logistiek stellen gezamenlijk drie IT-experts beschikbaar die vervoersbedrijven gaan helpen om ‘connected’ te rijden. Dat betekent dat de IT-systemen van vervoerders geschikt worden gemaakt voor data-uitwisseling, zodat zij informatie over hun trucks en transporten kunnen gaan delen met bijvoorbeeld wegbeheerders.

There is no translation available.

Netwerkplatform Publiek Denken besteedde in haar magazines al eerder aandacht aan het onderwerp smart mobility. Begin september verscheen een special over smart mobility, ter gelegenheid van het afscheid van Mark Frequin als directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW. Titel van deze special is ‘Veilig en duurzaam in beweging’.

There is no translation available.

Jeroen Brouwer, manager Mobility Solutions van Talking Traffic-partner Sweco, was eerder deze zomer prominente gast in de Lane Change Podcast, een Amerikaanse podcast over zelfrijdend vervoer. Dat optreden smaakt naar meer: Sweco wil zelf ook podcasts gaan ontwikkelen met als thema ‘De stad van de toekomst’.