Groene golf voor Talking Bikes

21 July 2020
There is no translation available.

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en wordt steeds populairder. Fietsers (meer) prioriteit geven is heel actueel: sinds de coronacrisis zijn wereldwijd grote groepen forenzen overgestapt op de fiets, reden waarom veel steden naar manieren zoeken om fietsers meer ruimte te geven. Om slimme mobiliteitsoplossingen voor fietsers te kunnen ontwikkelen, is meer inzicht nodig in het fietsen in onze steden. Daarom laat het ministerie van IenW de komende twee jaar 5,6 miljoen fietsritten digitaal in kaart brengen.

Overheden zijn zeer geïnteresseerd in het aantal fietsverplaatsingen in onze steden. Hoeveel fietsers zijn er en hoe gebruiken zij hun fiets? Waar rijden ze en hoe lang duren ritten? Waar ontstaat de vertraging vooral? Mede door de komst van e-bikes wordt de fiets als vervoermiddel steeds populairder. Reden temeer om de dienstverlening voor fietsers verder te willen verbeteren. De komende twee tot vier jaar wordt beleidsrelevante data van fietsers verzameld en ontsloten. Het gaat nadrukkelijk om het verkrijgen van inzicht in fietsgedrag in algemene zin. Data wordt volstrekt anoniem en AVG-proof verzameld en overheden krijgen dus geen inzicht in individueel fietsgedrag gekoppeld aan individuele personen. Wanneer fietsers net als auto’s en bijvoorbeeld vrachtverkeer en nood- en hulpdiensten connected zijn en dus digitaal ‘zichtbaar’, kunnen iVRI’s die landelijk worden uitgerold ook voor hen leiden tot slimme gebruikstoepassingen.

Inmiddels hebben twee partijen de acceptatietest doorstaan, die eerder in het kader van de aanbesteding Talking Bikes werd uitgeschreven: Siemens Mobility en RingRing.

Siemens Mobility is een van de partners in Talking Traffic. Het bedrijf heeft dus al ruime ervaring met het verzamelen en verrijken van data uit auto’s en de communicatie tussen voertuigen en de intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Nu gaat Siemens aan de slag met fietsdata. Het bedrijf werkt samen met Tracefy, leverancier van hardware (gps-trackers) en software. Onder meer thuisbezorgdiensten en aanbieders van deelfietsconcepten maken hier gebruik van. Na een geslaagde acceptatietest voor Talking Bikes wil Siemens binnen twee jaar de geanonimiseerde data van 5,6 miljoen fietsritten leveren aan overheden. Voor wegbeheerders en gemeenten is dat waardevolle data. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld besluiten om fietsers bij bepaalde kruispunten langer groen te geven, meer capaciteit voor fietsers in te richten of routes te optimaliseren.

Deventer

Tweede partij die met succes de acceptatietest doorstond, is RingRing. De gemeente Deventer is half juni gestart met deze nieuwe fietsapp, waarmee fietsritten geregistreerd gaan worden. De gemeente ziet in deelname aan Talking Bikes twee voordelen: met de app hoeven fietsers minder lang te wachten voor rood. Daarnaast helpt het project mensen bewust te maken van de voordelen van fietsen ten opzichte van het autorijden.

Fietsers in Deventer die de app Ring-Ring downloaden, krijgen op 100 meter afstand van een verkeerslicht een ‘ring’ te horen op de telefoon. Enkele seconden voordat het licht op groen springt, volgt een ‘ring-ring’. De app houdt overigens ook bij hoeveel kilometer je hebt gefietst en hoeveel CO2 je bespaart ten opzichte van autoritten.