Nieuws

Het is een successtory van ‘nul’ naar een goed werkende dienst: het opzetten van de informatievoorziening Blauwe Golf Verbindend (BGV) is een schoolvoorbeeld van smart mobility in de praktijk. Inzet was vijf jaar geleden tijdwinst en/of een vlotte doorvaart voor (vaar)weggebruikers. Daarvoor moesten (vaar)wegbeheerders, scheepvaart en wegverkeer goed samenwerken, zodat data van geplande en actuele statusgegevens van bruggen en sluizen en de ligplaatsbezetting kan worden gedeeld. Met dank aan de digitalisering levert het project zo winst op voor varend en rijdend Nederland, vertelt programmanager Martijn van Hengstum van Rijkswaterstaat.

Hoe kunnen we in onze samenleving de kansen van digitalisering benutten én onze democratie versterken? Die vraag staat centraal in het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad’ dat onlangs verscheen. De publicatie, met als onderkop ‘De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, is een uitgave van de Future City Foundation, die het boek schreef samen met 16 partners uit het bedrijfsleven en (semi)overheid.

De ambulancesector is de eerste hulpdienst die op nationale schaal aansluit op Talking Traffic dienstverlening. Ambulances die met spoed (dus met sirene en zwaailicht) rijden, zijn dankzij Talking Traffic voortaan altijd ‘connected’ en zo ‘digitaal zichtbaar’. Slimme verkeerslichten kunnen ambulances groen licht geven en daarmee een veilige doorgang als zij over een kruispunt rijden. Andere weggebruikers worden tijdig gewaarschuwd dat een ambulance nadert, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Dit draagt bij aan meer veiligheid op de weg voor medeweggebruikers, het ambulanceteam en de patiënt in de ambulance.

Een welverdiend compliment voor wegbeheerders en iVRI-leveranciers in ons land! Begin december werd een mooie mijlpaal bereikt met de 700e iVRI online, dus gekoppeld aan TLEX en actief in de dataketen van Talking Traffic. De landelijke digitale transitie in mobiliteit krijgt zo steeds verder vorm.

‘U wilt dat wij onze data delen. Prima, waar kan ik deze naar toe sturen?’ Op deze terechte vraag van logistieke ondernemers bestond anderhalf jaar geleden nog geen antwoord. Voor Paul Swaak was deze vraag aanleiding om met diverse partijen te gaan werken aan een neutrale datahub. Paul is binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkzaam als projectleider van verschillende projecten voor het beter benutten van logistieke data. Het leidde tot de Data Exchange Facility voor de logistiek, of kortweg: DEFlog.

De MaaS-pilot Groningen – Drenthe ‘De reiziger centraal’ is door de provincie Drenthe aan OV-bedrijf Arriva gegund. Voor Arriva is het de tweede keer, want de vervoerder won eerder al de MaaS-pilot ‘Grenzeloze mobiliteit’ in Limburg. Drenthe en Groningen zijn samen één van de zeven pilotgebieden in Nederland voor het landelijke MaaS-programma ‘Mobility as a Service’, bedoeld om duurzaam reizen te stimuleren en het mobiliteitssysteem in Nederland te verbeteren.