Testen

Het Partnership Talking Traffic ontwikkelt eenvoudig te gebruiken diensten. Achter de adviezen op dashboard, in navigatie of smartphone zit echter een wereld van complexe systemen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid staan daarbij boven alles. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met de partners een gezamenlijke werkwijze opgesteld om de verschillende systemen uitgebreid te testen. Zo zijn de testen voor alle partijen hetzelfde, moeten ze allemaal aan dezelfde hoge eisen voldoen en zijn de testen te herhalen.

In drie fasen testen alle partners volgens dezelfde structuur en methode hun producten en diensten. Daarnaast voert een onafhankelijk extern bureau steekproefsgewijs controles uit op de tests.

Clustertest

In de eerste fase wordt de clustertest uitgevoerd: elke bedrijf test zijn onderdeel in het laboratorium volgens een stappenplan. De applicatie krijgt bijvoorbeeld data aangeleverd, de testers kijken of hun nieuwe dienst onder alle omstandigheden werkt. Fouten worden opgeschreven, geëvalueerd en het product aangepast, net zo lang tot het werkt volgens de vastgestelde standaard. Ook worden er bewust ‘verkeerde data’ gebruikt om te kijken wat er gebeurt. Elk systeem moet een zogenaamde ‘failsafe’ hebben, een veiligheidssysteem dat in werking treedt als er onverhoopt iets vastloopt of uitvalt.

Proof of Concept

De tweede fase is de Proof of Concept. In een laboratoriumopstelling testen de verschillende bedrijven in de keten samen hun product.  Ze koppelen hun onderdelen aan elkaar en testen of ze elkaar bereiken en goed met elkaar communiceren en samenwerken. Kloppen data die de informatiediensten sturen ook in de applicaties voor mobiele telefoons, hoe snel komt informatie van een slim verkeersregelsysteem binnen bij een informatiedienst en hoe snel bereikt dat de eindgebruiker, ofwel de weggebruiker?

Interclustertest

In de derde fase, de interclustertest, wordt er op locatie getest. Werkt de dienst en dus de hele keten ook in het verkeer? Kloppen de data met wat er in werkelijkheid te zien is op straat, en ontvangt een fictieve weggebruiker de adviezen die daarbij passen?  Bereiken de verschillende systemen elkaar en communiceren ze goed op locatie? Reageert een slimme verkeersregelinstallatie op de aanwezige weggebruikers en ziet de weggebruiker dat ook terug op zijn mobiele applicatie?

Complexiteit

Voor deze route van testen is gekozen omdat de materie complex en de techniek ingewikkeld is. Ook zijn er veel partijen bij betrokken die allemaal een eigen specifieke expertise hebben. Zij moeten hun kennis samenvoegen en zorgen dat hun diensten elkaar bereiken en met elkaar communiceren. En als laatste zijn er veel verschillende onderdelen die op elkaar afgestemd moeten worden. Elk bedrijf heeft zijn specialisme en daarmee zijn eigen product of dienst. Die moet als eerste tot in detail goed functioneren. Waarna het als onderdeel van het totale product ook goed moet werken. Deze manier van testen maakt het mogelijk snel te schakelen als er onverhoopt een probleem gesignaleerd wordt tijdens een van de tests.

Onafhankelijkheid

Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het testen te waarborgen en te garanderen, voert een onafhankelijke organisatie steekproefsgewijs controle uit. Een slager keurt immers ook niet zijn eigen vlees. Het Nederlandse bedrijf TASS International is aangesteld om alle testen te monitoren en verslag uit te brengen van hun bevindingen.

Deze methodiek van testen en de controle daarop zijn essentieel voor het eindproduct. Overheden, weggebruikers en alle partners moeten blind kunnen vertrouwen op de nieuwe systemen van het Partnership Talking Traffic. Zonder goede testen, geen vertrouwen en zonder vertrouwen geen implementatie in het verkeer.