Het partnership

Het Partnership Talking Traffic is een innovatiepartnerschap. In een innovatiepartnerschap kan de aanbestedende dienst (de overheid) met bedrijven een ontwikkeltraject starten en daarna overgaan tot aankoop of co-financiering van de gerealiseerde innovatie. Hiervoor is in Nederland een nieuwe aanbestedingsprocedure beschikbaar sinds 1 juli 2016 gebaseerd op het Horizon 2020 programma, gericht op innovatie in Europa.

Voorheen waren er voor onderzoek en ontwikkeling en vervolgens de latere afname van hetgeen was ontwikkeld twee keer opdrachtverlening nodig. De partij die een product had ontwikkeld, moest later opnieuw meedingen naar de  levering/productieopdracht van wat hij had ontwikkeld. Bij het innovatiepartnerschap worden de ‘ontwikkelaars’ ook leveranciers.

Uniek aan het Partnership Talking Traffic is dat er niet één innovatieve partij is gecontracteerd, maar dat meerdere bedrijven die samen de keten vormen van verkeersregelinstallatie naar weggebruiker en retour samen ‘pratend verkeer’ gaan ontwikkelen. Het Partnership Talking Traffic biedt ook ruimte aan andere marktpartijen; het is een open ecosysteem. 

In de Engelstalige brochure is meer informatie te vinden over de doelen van het partnership. Deze is hier te downloaden.