Intelligente VRI’s

Een belangrijke ontwikkeling binnen Talking Traffic is dat weggebruikers niet alleen met elkáár communiceren, maar ook met de infrastructuur. En dat met een vertraging van maximaal een seconde. Binnen het Partnership Talking Traffic is een nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) ontwikkeld, die weten welke auto’s, fietsers en bussen op hen afkomen. Dat maakt het mogelijk om verkeersstromen met dynamische regelingen van verkeerslichten efficiënter op elkaar af te stemmen. Ook kunnen iVRI’s ‘voorrang’ geven en bepaalde verkeersstromen prioriteit geven boven andere, bijvoorbeeld fietsers, een hulpdienst of openbaar vervoer. Het verkeerslicht kan er ook automatisch voor zorgen dat een peloton vrachtwagens in één keer door groen kan. Dat scheelt afremmen en optrekken en daarmee tijd, brandstof en CO2-uitstoot, maar ook geld.  Er is berekend dat er jaarlijks 90 miljoen euro aan maatschappelijke is omdat niet alle verkeerslichten vaak genoeg worden afgesteld. Met nieuwe iVRI’s gebeurt dat continu en automatisch. Daarmee verdient de investering zich snel terug.

Voor informatie over het verkeerslicht is geen nieuwe auto nodig: elke auto van elk merk, elk navigatiesysteem en elke smartphone kan verbonden worden met elke intelligente verkeersregelinstallatie van elke leverancier. Alle techniek en koppelvlakken zijn conform de internationale ETSI standaarden (SPaT, MAP, CAM, SRM, SSM, DENM).

Veel voordelen

Weggebruikers profiteren direct van de iVRI. Zij krijgen onderweg via informatiediensten betere adviezen over de snelste route door de stad of over de snelheid waarmee zij ongehinderd kunnen doorrijden bij een reeks verkeerslichten. Ook bewoners in het stedelijk gebied plukken hiervan de vruchten. Als een vrachtauto stopt en weer optrekt, wordt er veel fijnstof uitgestoten. Doordat een vrachtwagenchauffeur weet met welke snelheid hij groen licht krijgt en dus niet hoeft te remmen, wordt de luchtvervuiling beperkt en neemt ook het brandstofverbruik af. En informatie over wat weggebruikers kunnen verwachten, maakt dat zij kunnen anticiperen waardoor de verkeersafwikkeling soepeler verloopt, met winst voor doorstroming, leefbaarheid en veiligheid. Door gebruik te maken van data van voertuigen zelf, hebben kruispunten voorzien van iVRI’s veel minder meetlussen in de weg nodig.

Onmisbare schakel

Binnen de keten van het Partnership Talking Traffic, waarin iVRI-leveranciers, clouddienstverleners, ontwikkelaars van informatiediensten en overheden nauw samenwerken, vormt de iVRI een onmisbare schakel. Er was tot voor kort beperkt data beschikbaar over de verkeerssituatie bij verkeerslichten, terwijl het verkeer juist daar dikwijls vastloopt. Clouddiensten kunnen de nieuwe iVRI-data combineren met allerlei andere data en zo huidige toepassingen verbeteren en nieuwe toepassingen ontwikkelen. Serviceproviders kunnen op hun beurt klanten veel nauwkeuriger via informatiediensten adviseren over de snelste route en adviessnelheden bij verkeerslichten.

Vijf  kenmerken van een iVRI:

  • Het verkeerslicht is verbonden via het reguliere cellulaire telecommunicatie netwerk;
  • Techniek en regelingen (hard- en software) zijn losgekoppeld;
  • Regelingen zijn maximaal afgestemd op de real-time verkeerssituatie;
  • Een iVRI levert data (zoals tijd tot groen) voor informatiediensten (voor weggebruikers);

Techniek en koppelvlakken zijn internationaal ETSI gestandaardiseerd en daardoor onafhankelijk van leveranciers van iVRI’s, smartphones en auto’s.

Meer informatie: Het e-zine Intelligente Mobiliteit