Partner worden

Bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden zijn van harte welkom zich aan te sluiten bij het Partnership Talking Traffic. Dit kan voor bedrijven en kennisinstellingen op twee manieren: door aan te sluiten of door toe te treden. Wil uw overheidsorganisatie aansluiten? Neem dan contact op.

Aansluiten

Partijen die een product of dienst leveren die te koppelen is aan een product of dienst van een partij in het partnerschap, kunnen aansluiten op het partnerschap. Het doel van deze verbinding is Talking Traffic-data te halen en/of data te brengen ten behoeve van Talking Traffic. Aansluiten kan met of zonder het recht om naam en logo van het Partnership te gebruiken. De voorwaarden voor aansluiting zijn overwegend technisch van aard. Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven die aansluiten, dezelfde uitgangspunten als het Partnership Talking Traffic hanteren op het gebied van onder meer veiligheid op de weg, security en privacy.

Toetreden

Door toe te treden gaan bedrijven op organisatieniveau een relatie aan met het Partnership Talking Traffic, zonder technische koppeling van een eigen product of dienst met de Talking Traffic-producten. Partijen verbinden zich aan de waardeketen van het open ecosysteem. Toetreding is gericht op kennisdeling binnen het Partnership. Nieuwe toetreders kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan de overleggen van de werkgroepen.

Interesse in aansluiten of toetreden? Neem contact op met Talking Traffic. Voor meer informatie over toetreden tot, en aansluiten op Talking Traffic, zie het complete dossier.