Uitgangspunten

Partners van Talking Traffic hebben afspraken gemaakt over hoe we samen willen werken en wat we belangrijk vinden. Samen vormen ze de uitgangpunten van het partnership. Die afspraken zijn:

  • We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande technologie .
  • We voldoen aan internationale standaarden voor data-uitwisseling en ontwikkelen nieuwe standaarden waar dat nodig is.
  • De oplossingen die binnen het partnership ontwikkeld worden dragen bij aan de verkeersveiligheid.
  • We gaan zorgvuldig om met persoonsgegegevens.
  • Beveiliging van data heeft de hoogste prioriteit.

Bestaande technologie

Het Partnership Talking Traffic maakt optimaal gebruik van bestaande voorzieningen. Bestaande verkeerslichten worden omgebouwd naar intelligente verkeerslichten, informatie wordt aangeboden via de smartphone of ingebouwde navigatie [link naar informatiediensten] en voor de uitwisseling van data maken we gebruik van het bestaande telecomnetwerk. Dit zorgt ervoor dat de investeringen relatief laag zijn en dat elke automobilist met een smartphone gebruik kan maken van de diensten.

Standaarden

Binnen Talking Traffic ontwikkelen we informatiediensten voor verkeersdeelnemers. Die informatie moet overal op dezelfde manier worden aangeboden. Als verkeersdeelnemer wil je natuurlijk niet wisselen van app, iedere keer als je een provincie- of landsgrens over gaat. Daarom zijn er standaarden in het leven geroepen: afspraken die zorgen dat overal op dezelfde manier gewerkt wordt. We werken bijvoorbeeld met internationale standaarden voor data-uitwisseling. Zo kunnen weggebruikers ook over de grens van vergelijkbare diensten gebruik maken.

Voor de uitrol van de intelligente verkeerslichten is een speciale architectuur ontworpen, die ervoor zorgt dat software direct en ongehinderd met alle vormen van hardware kan communiceren. Wegbeheerders kunnen zo bij de ene aanbieder hardware afnemen, en bij de andere de software. Producten van verschillende leveranciers kunnen dankzij de standaarden probleemloos in combinatie functioneren. Zo kunnen verkeerslichten flexibel en optimaal worden aangestuurd.

Tegelijkertijd werken wegbeheerders van steden, provincies en Rijkswaterstaat aan uniforme ‘spelregels’ om bijvoorbeeld kruispunten in te regelen. Dit verlaagt de kosten en zorgt voor optimale kennisdeling tussen overheden onderling en tussen markt en overheid.