UDAP als opvolger van TLEX als nationaal data overnamepunt

UDAP (Urban Data Access Platform) is het nieuwe platform dat als overnamepunt (een soort ‘scharnierpunt’ in de dataketen) fungeert voor het extreem snel en betrouwbaar doorgeven van data uit onder meer iVRI’s richting weggebruikers en omgekeerd. Alle intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), maar bijvoorbeeld ook intelligente pollers, gaan gebruik maken van het nieuwe platform, dat vanaf 1 januari 2021 volledig operationeel zal zijn. UDAP is daarmee de opvolger van het huidige TLEX, dat tot stand kwam binnen het Innovatiepartnership Talking Traffic. Het bedrijf Monotch heeft inmiddels de Europese aanbesteding voor deze UDAP dienstverlening gewonnen.

Het Urban Data Acces Platform is de ‘opvolger’ van TLEX (Traffic Light Exchange). Ook dat overnamepunt regelt de uitwisseling van data tussen iVRI’s en weggebruikers. Maar het nieuwe UDAP biedt veel meer functionaliteiten en mogelijkheden. UDAP wordt vanaf de start onderdeel van het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata, waarbij NDW, eveneens onderdeel daarvan, in opdracht van het ministerie het operationeel contractmanagement richting Monotch uitvoert.

Prioriteit

Dankzij de data-uitwisseling via UDAP kan verdere meerwaarde van iVRI’s ontstaan: diensten (use cases) gericht op het informeren van weggebruikers, maar ook het prioriteren (bijvoorbeeld voorrang bij verkeerslichten voor nood- en hulpdiensten, OV en vrachtverkeer) en optimaliseren van de verkeersafwikkeling.

Monotch heeft al veel ervaring met het werken met iVRI’s. Het bedrijf is immers ook verantwoordelijk voor TLEX, dat sinds 2017 operationeel is. Het innovatiecontract daarvoor tussen het ministerie van IenW en Monotch loopt eind dit jaar af.

Snel en betrouwbaar

De kerntaak van UDAP blijft gelijk aan die van het huidige TLEX: het zeer snel (in milliseconden) en betrouwbaar uitwisselen van iVRI-data en voertuigverplaatsingsdata. Daarnaast biedt UDAP vier belangrijke extra functies:

Kwaliteitscontrole: Als een organisatie, overheid of bedrijf, een product wil aansluiten op UDAP, wordt eerst automatisch gecontroleerd of organisatie en product voldoen aan de relevante aansluiteisen, zoals de beschikbaarheid van een geldig iVRI-certificaat of beveiligingscertificaat voor de te gebruiken dataverbinding.

Kwaliteitsmonitoring: UDAP brengt volcontinu en automatisch in beeld welke data precies tussen welke partijen wordt uitgewisseld en wat de kwaliteit is van deze data. Hiervoor hanteert UDAP de landelijke standaarden voor data-uitwisseling en kwaliteitsafspraken.

Andere objecten: UDAP maakt het mogelijk dat naast iVRI’s ook andere objecten worden aangesloten waarmee zeer snelle data-uitwisseling gewenst is. Het gaat hierbij onder meer om pollers (beweegbare paaltjes in het wegdek), intelligente bandenspanningsmeters en intelligente hoogtedetectiemeters.

Priority Broker Configurator (PBC): Hiermee kan een wegbeheerder voor iedere kruising met intelligente verkeerslichten de criteria aangeven op grond waarvan een voertuig – op basis van beleidsdoelen – meer of minder prioriteit kan krijgen. Deze prioriteitsclassificatie wordt gebruikt voor de dienst ‘prioriteren’ bij iVRI’s.

Rijker dashboard

TLEX en UDAP zorgen weliswaar beiden voor data-uitwisseling, maar de mogelijkheden van UDAP gaan vele malen verder. Zo ontstaat met UDAP een veel beter en rijker ‘dashboard’, met enorm veel meer geautomatiseerd uitgevoerde ‘checks and balances’, bijvoorbeeld met reeksen toetsingen of een voertuig wel geautoriseerd is, en met realtime rapportages over verkeersstromen.

Voor de actuele stand van zaken ten aanzien van ivri’s in Nederland kunt u kijken op map.udap.nl

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..