Verkeersveiligheid

Talking Traffic is een gerichte stap naar minder incidenten in het verkeer: een goed gewaarschuwde, alerte weggebruiker houdt zijn aandacht beter bij het verkeer en maakt de juiste keuzes op momenten die ertoe doen.

Met alle partners zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat Talking Traffic-diensten zo goed mogelijk bijdragen aan het verminderen van verkeersonveilige situaties of het anticiperen op verkeersonveilige situaties. Het Partnership Talking Traffic biedt rijtaakondersteuning op maat: (geanonimiseerd) is bekend  waar weggebruikers zich bevinden, met welke snelheid en in welke richting ze rijden, via welke route en naar welke bestemming. Hierdoor is het mogelijk om alleen diegenen voor wie een bericht relevant is, gerichte informatie en adviezen gedoseerd te sturen.

Afleiding in het verkeer is hinderlijk en gevaarlijk. Smartphones, navigatie en meldingen op het dashboard of Head Up Display kunnen in het verkeer heel nuttig zijn en bijdragen aan de verkeersveiligheid, mits ze op een verantwoorde manier worden gebruikt. Hieronder verstaan we gebruik voor navigatie, route-informatie en rijtaakondersteuning, zonder dat de gebruiker tijdens zijn reis onnodig wordt afgeleid. Daarom zijn aan alle partners eisen gesteld waardoor weggebruikers de diensten op een verkeersveilige manier kunnen gebruiken in de auto of op de fiets. Uitgangspunt is altijd: de bestuurder moet altijd de aandacht bij het verkeer kunnen houden. Het betreft onder meer afspraken over de manier en het moment waarop informatie getoond wordt.

lees meer

Alle informatiediensten binnen Talking Traffic hebben het convenant ‘Verkeersveilig gebruik smartdiensten in het verkeer’ ondertekend of doen dit voordat hun dienst beschikbaar is voor weggebruikers. Ook een aantal andere publieke en private partners van Talking Traffic tekenden dit convenant.