Wegbeheerders

Het wordt steeds drukker in onze steden. Met die toenemende drukte wordt de uitdaging om steden veilig en leefbaar te houden steeds groter. Het verbeteren van de doorstroming, het bewaken van de luchtkwaliteit en het digitaliseren van mobiliteit: zomaar wat thema’s waar veel wegbeheerders mee te maken krijgen. Met de dienstverlening van het Partnership Talking Traffic heb je een toolbox in handen om dit soort thema’s aan te pakken.

Slimme verkeerslichten

Een belangrijke ontwikkeling binnen Talking Traffic is dat weggebruikers niet alleen met elkáár communiceren, maar ook met de infrastructuur. En dat met een vertraging van maximaal een seconde. Binnen het Partnership Talking Traffic is een nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) ontwikkeld, die weten welke auto’s, fietsers en bussen op hen afkomen. Dat maakt het mogelijk om verkeersstromen met dynamische regelingen van verkeerslichten efficiënter op elkaar af te stemmen. Ook kunnen iVRI’s ‘voorrang’ geven en bepaalde verkeersstromen prioriteit, dus eerder of langer groen licht geven boven andere. Dat geldt bijvoorbeeld voor fietsers, een hulpdienst of openbaar vervoer. Het verkeerslicht kan er ook automatisch voor zorgen dat een peloton vrachtwagens in één keer door groen kan. Dat scheelt afremmen en optrekken en daarmee tijd, brandstof en CO2-uitstoot, maar ook geld.  Er is berekend dat er jaarlijks 90 miljoen euro aan maatschappelijke kosten is omdat niet alle verkeerslichten vaak genoeg worden afgesteld. Met nieuwe iVRI’s gebeurt dat continu en automatisch. Daarmee verdient de investering zich snel terug. Lees hier meer over de iVRI.

Data

Data vormt de ruggengraat van de dienstverlening van Talking Traffic. Ga maar na: als je mensen een advies wilt geven over een parkeerplek, moet je wel inzicht hebben in het aantal beschikbare plekken in de garage. Om een automobilist te adviseren over de snelste route, is het handig om te weten waar en wanneer er wegwerkzaamheden zijn gepland. En om hen te informeren over de maximumsnelheid, moeten die gegevens bekend zijn in het systeem. Hier ligt een grote opgave voor wegbeheerders en andere ambtenaren. Zij dienen de data beschikbaar te maken, zodat de dienstverlening zijn meerwaarde kan bewijzen.

Bekijk hier de datascorecard om te zien hoe ver jouw gemeente is met het delen van data:

In deze video zie je meer over de mogelijkheden die Talking Traffic biedt:

Meer weten? Neem contact op!