Openbaar vervoer

Als buschauffeur heb je de belangrijke taak om iedereen op tijd naar hun werk of afspraak te brengen. De slimme oplossingen van het Partnership Talking Traffic kunnen daarbij helpen. De techniek in de bus maakt communicatie mogelijk met het verkeerslicht. Detecteert het verkeerslicht dat de bus te laat is? Dan kan de bus voorrang krijgen bij het verkeerslicht ten opzichte van het andere verkeer. Een bus die voorloopt op schema kan juist wel wat langer wachten op het kruispunt. Elke wegbeheerder kan hier eigen afspraken over maken: eventuele ‘voorrang’ voor openbaar vervoer kan dus verschillen per gemeente of provincie. En dit alles met informatie die geïntegreerd is in het dashboard: dus geen extra schermen. Zo zorgen we samen dat iedereen op een veilige manier tijdig op zijn bestemming aankomt.

Meer weten? Neem contact op!