Intelligente oplossingen voor weggebruikers en steden

Overal ter wereld, en zeker in een klein en dichtbevolkt land als Nederland, gaat de verstedelijking gestaag door en wordt ruimte een steeds schaarser goed. Tegelijkertijd neemt het gebruik van mobiele apparatuur razendsnel toe en is het Internet of Things sterk in opkomst. Bij elkaar biedt dit ongekende mogelijkheden voor het slimmer organiseren van mobiliteit en een beter gebruik van beperkte ruimte. Via nieuwe technologieën kunnen mensen, apparaten en systemen onderling communiceren en informatie met elkaar delen.

Over snelheid, rijgedrag en locatie zijn zeer veel data beschikbaar. Door continu ‘verbonden’ te zijn, kunnen wij deze gegevens delen. In het Partnership Talking Traffic werken publieke en private partijen samen aan het ontsluiten van kennis en data, om deze vervolgens via op maat gemaakte applicaties real-time beschikbaar te stellen aan individuele weggebruikers. Het betreft innovatieve diensten waarmee zij verder kunnen kijken dan de voorruit.

Doorstroming, kostenbesparing, duurzaam

Verkeer en vervoer worden steeds intelligenter. Informatietechnologie maakt nu al een beter gebruik van wegcapaciteit mogelijk. Door alsmaar slimmer om te gaan met mobiliteit zijn reistijden verder te verkorten en wordt de doorstroming van verkeer verbeterd met uiteindelijk lagere overheidsuitgaven als resultaat.

Minder onnodige kilometers, minder onnodig afremmen en optrekken, nooit meer voor een rood verkeerslicht terwijl er geen andere weggebruikers in de buurt zijn, meer auto’s ‘door groen’: dat leidt bovendien tot kostenbesparing en minder uitstoot van fijnstof en CO2.

Comfort

Een paar minuten eerder op de bestemming, niet meer hoeven zoeken naar een parkeerplek en net wat zuiniger rijden door minder onnodig optrekken en afremmen: dat is prettig en merkt ook een weggebruiker op de lange termijn in zijn portemonnee. Al die besparingen op reistijd, brandstof en kosten van alle gebruikers van Talking Traffic samen dragen bij aan de ambities van Nederland op het gebied van filebestrijding en  duurzaamheid.  De grootste winst voor weggebruikers is het extra comfort onderweg: je weet altijd waar je aan toe bent.

Verkeersveiligheid

Talking Traffic is een gerichte stap naar minder incidenten in het verkeer: een goed gewaarschuwde, alerte weggebruiker houdt zijn aandacht beter bij het verkeer en maakt de juiste keuzes op momenten die ertoe doen.

Met alle partners zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat Talking Traffic-diensten zo goed mogelijk bijdragen aan het verminderen van verkeersonveilige situaties of het anticiperen op verkeersonveilige situaties. Ook zijn aan alle partners eisen gesteld waardoor weggebruikers de diensten op een verkeersveilige manier kunnen gebruiken in de auto of op de fiets. Uitgangspunt is altijd: de bestuurder moet te allen tijde de aandacht bij het verkeer kunnen houden. 

lees meer

Connected en zelfrijdende auto’s

Met connectiviteit en data-uitwisseling als belangrijkste pijlers vormt Talking Traffic een belangrijke opmaat naar zelfrijdende auto’s  en nieuwe infrastructuur voor connected en geautomatiseerd vervoer.