Negeren rood kruis onderwerp van rondetafelconferentie

10 maart 2021

Dagelijks plaatst Rijkswaterstaat meerdere rode kruizen boven de weg. Dat gebeurt altijd met een reden, zoals een voertuig met pech of een ongeval waarbij een of meerdere banen moeten worden vrijgehouden. Weggebruikers die rode kruizen negeren, zorgen voor gevaarlijke situaties voor weginspecteurs, ambulancepersoneel, politie, bergers, weggebruikers én zichzelf. Het negeren van een rood kruis is levensgevaarlijk. Reden voor minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om met betrokken partijen van gedachten te wisselen over oplossingen voor dit probleem. Op 2 februari vond een virtuele rondetafelconferentie plaats.

Het gesprek werd gevoerd vanuit drie invalshoeken: gedrag, technologie en handhaving. In dat licht werd ook gekeken naar wat smart mobility kan betekenen, door bijvoorbeeld weggebruikers in car te waarschuwen voor rode kruizen.

In-car waarschuwingen

Folkert Bloembergen (Projectmanager Talking Traffic bij Rijkswaterstaat) en Steven Logghe (Chief Traffic bij Be-Mobile) waren uitgenodigd om met name deze laatste oplossing te pitchen. RWS en Be-Mobile werken binnen Talking Traffic al geruime tijd samen, waarbij RWS steeds meer betrouwbare en dynamische data aan serviceproviders levert over onder meer maximumsnelheden, afgesloten rijstroken, rode kruizen en de aanwezigheid van weginspecteurs, botsabsorbers en pijlwagens.

Be-Mobile zorgt ervoor dat deze informatie terechtkomt bij Flitsmeister-gebruikers. Hiermee wordt wezenlijk bijgedragen aan een gedragsverandering bij weggebruikers, zo bleek al eerder uit een tussentijdse evaluatie van Talking Traffic dienstverlening. Een bredere evaluatie van Talking Traffic wordt momenteel afgerond, hierover volgt binnenkort meer.

In het gesprek over gedrag kwam naar voren dat weggebruikers graag willen weten waarom een weg afgekruist is. Goed te weten dat Flitsmeister eraan werkt om in de waarschuwingen aan weggebruikers het verschil tussen rode kruizen door spitstroken en rode kruizen door calamiteiten te laten verduidelijken. Het aanbieden van dergelijke in-car waarschuwingen zou de verkeersveiligheid verder kunnen verbeteren, met name in niet-gesignaleerd gebied. Uit onderzoek is gebleken dat in-car waarschuwingen net zo effectief zijn als waarschuwingen boven de weg.

Veiligheidsinformatie delen

RWS gaat nog meer serviceproviders betrekken om zo het bereik te kunnen vergroten. Vanuit het ministerie van IenW is men in gesprek met alle serviceproviders over het delen van veiligheidsgerelateerde informatie. Als aandachtspunt geldt uiteraard dat in-car informatie niet moet leiden tot afleiding. Zo is gesuggereerd om bij een waarschuwing een duidelijke piep in de auto te laten horen, vergelijkbaar met het geluid bij het niet gebruiken van de autogordel.

Samen verder

Deelnemers aan de conferentie hebben afgesproken op korte termijn opnieuw met elkaar aan tafel te gaan, met als doel te komen tot een actieprogramma. Wordt dus vervolgd!

Ondanks de vele campagnes is het aantal boetes voor het negeren van rode kruizen fors gestegen. Afgelopen jaar werden er 4.920 bonnen uitgeschreven, een stijging van 55 procent met het jaar daarvoor (3.159 boetes). In 2018 waren dat er nog 1.653.

Het afgelopen jaar liet ook een toename zien van het aantal dienstauto’s van weginspecteurs dat werd aangereden, terwijl ze op de weg stonden ter beveiliging van een incident. In totaal ging het om 11 voertuigen waarvan het grootste deel total loss werd gereden. In 2019 waren dat nog 7 voertuigen. Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor. Naast dienstvoertuigen vonden er ook aanrijdingen plaats met zogenaamde botsabsorbers en pijlwagens. In 2020 werden er in totaal 22 aangereden. Bijna evenveel als het jaar daarvoor.

handhaving op roodkruisnegatie.e7925e5b2c77

incidenten rijkswaterstaat.edcd93f506ab

Bron: ANP, 27 januari 2021