Nieuws

Eén gestandaardiseerde dialoog voor het plannen, reserveren, boeken én betalen van alle vormen van (deel)vervoer: de TOMP-API (Transport Operator to MaaS Provider - Application Programming Interface) trekt internationaal de aandacht. In Nederland wordt de API onder andere gebruikt bij de zeven MaaS-pilots die inmiddels zijn gestart, maar ook in het buitenland zijn verschillende partijen bezig deze standaard te implementeren. Zo tonen onder meer Zwitserland, Oostenrijk en een aantal buitenlandse steden interesse voor deze standaard in gegevensuitwisseling, die is ontwikkeld voor MaaS (Mobility as a Service). Een mooi voorbeeld is het gebruik van de TOMP-API bij de Mobiliteitscentrale in Vlaanderen.

Vanaf 2030 zullen in minstens dertig binnensteden alleen nog schone bestelauto’s rondrijden. Dat staat in de afspraken (‘Uitvoeringsagenda Stadslogistiek’) die staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) onlangs maakte met gemeenten, vervoerders en andere betrokkenen. De vier grote steden en tien andere gemeenten kondigden al aan dat ze vanaf 2025 zero-emissiezones gaan instellen. Voor transporteurs die willen overstappen op schoon vervoer (elektrische bestelauto’s en emissievrije vrachtwagens) zijn er subsidies beschikbaar.

Dagelijks plaatst Rijkswaterstaat meerdere rode kruizen boven de weg. Dat gebeurt altijd met een reden, zoals een voertuig met pech of een ongeval waarbij een of meerdere banen moeten worden vrijgehouden. Weggebruikers die rode kruizen negeren, zorgen voor gevaarlijke situaties voor weginspecteurs, ambulancepersoneel, politie, bergers, weggebruikers én zichzelf. Het negeren van een rood kruis is levensgevaarlijk. Reden voor minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om met betrokken partijen van gedachten te wisselen over oplossingen voor dit probleem. Op 2 februari vond een virtuele rondetafelconferentie plaats.

Minder eenzijdig focussen op het wegnemen van verkeersknelpunten en meer oog voor slimme (digitale) oplossingen: dat zijn twee aanbevelingen die de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) onlangs deed in haar advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’, dat eveneens in februari uitkwam. In dit advies staat ook dat kabinet en Kamer actiever moeten inspelen op maatschappelijke trends en technologische oplossingen.

De overheid moet veel krachtiger ingrijpen in de digitale wereld om duurzaamheid te bevorderen. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in het advies ‘Digitaal duurzaam’, dat in februari uitkwam.

Stel: je reist per trein van Maastricht naar het Duitse Aken en pakt daar de bus om op je bestemming te komen. Daarvoor heb je nu nog minimaal twee tickets nodig. Dankzij ‘dynamische barcodes’ met een uniek nummer als identificatie, in combinatie met een router-infrastructuur, is dat op termijn niet meer nodig, aldus Roel Testroote van ACCEPT Institute: je kunt als consument met je eigen app zorgeloos grensoverschrijdend reizen, terwijl je mobieltje bijhoudt waar je bent, welke kosten je maakt voor je reis én je betaling geschiedt automatisch.