Nieuws

Per 1 april jl. hebben alle leveranciers van iVRI’s, de intelligente verkeersregelinstallaties, een belangrijke update in de software doorgevoerd. Daarmee is het voor nood- en hulpdiensten, OV-bussen en vrachtverkeer voortaan mogelijk om tot op 5 minuten afstand van een iVRI al prioriteit aan te vragen om veilig door groen licht te kunnen rijden. En dat komt niet alleen de betrouwbaarheid van het systeem, maar ook de verkeersveiligheid en het milieu ten goede.

Ook RHDHV heeft nu voor Flowtack een nieuw iVRI-certificaat ontvangen. De Strategic Committee verklaart daarmee dat alle testen succesvol zijn uitgevoerd en dat Flowtack voldoet aan de geactualiseerde landelijke standaarden. Een mooie mijlpaal, waarmee we RHDHV van harte feliciteren!

Hoe worden verschillende MaaS-concepten in ‘de wereld’ in de markt gezet en hoe is de governance geregeld? En welke lessen kunnen overheden en bedrijven leren van andere landen/regio’s waar ‘Mobility as a Service’ groeit? Deze (en meer) vragen worden beantwoord in het TNO-onderzoek ‘Policy options to steer Mobility as a Service: international case studies’. Een van de uitkomsten: landen die aan de slag zijn met MaaS, schuiven steeds meer op in de richting van een publiek-privaat model. Onderzoeker Geiske Bouma van TNO vertelt.

Wereldwijd gezien is het concept Mobility as a Service (Maas) enorm in ontwikkeling. Dat maakt de vraag relevant hoe het zit met de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in het ‘MaaS-ecosysteem’. Governance dus, als centraal thema van de jongste editie van het MaaS Kenniscafé.

Met een succesvolle livegang op 5 januari en een drietal drukbezochte informatiesessies ging begin 2021 het Urban Data Access Platform (UDAP) live: één centraal dataplatform waar alle informatie rondom slimme mobiliteit kan worden ontvangen en verstuurd. Alle wegbeheerders en gecertificeerde serviceproviders in Nederland kunnen vanaf nu gebruikmaken van de dataservices van het nieuwe landelijke dataplatform, dat in opdracht van het ministerie van IenW ontwikkeld is als data-uitwisselingspunt in de ‘Talking Traffic’-keten.

Steden staan onder druk. De komende jaren moeten er honderdduizenden woningen worden bijgebouwd. Vanuit de klimaatopgave is er behoefte aan meer groen, mogelijkheden voor lokale energieopwekking en aardgasvrije wijken. Die druk op de openbare ruimte wordt versterkt door de veelheid aan vervoersbewegingen binnen een stad: zowel van personen als van goederen. En met een toename van het aantal online bestellingen zal het aantal busjes alleen maar verder groeien. Steden zullen hun bevoorrading slimmer en efficiënter moeten regelen om woonwijken en historische binnensteden te ontzien. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam, benadrukt de noodzaak: “Je hebt als lange-afstandsvervoerder straks niets meer in de stad te zoeken; er is geen ruimte meer. De last-mile de stad in wordt steeds slimmer en gezonder en ook betaalbaar als je dat aan professionals overlaat.”