Nieuws

Wereldwijd gezien is het concept Mobility as a Service (Maas) enorm in ontwikkeling. Dat maakt de vraag relevant hoe het zit met de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in het ‘MaaS-ecosysteem’. Governance dus, als centraal thema van de jongste editie van het MaaS Kenniscafé.

Met een succesvolle livegang op 5 januari en een drietal drukbezochte informatiesessies ging begin 2021 het Urban Data Access Platform (UDAP) live: één centraal dataplatform waar alle informatie rondom slimme mobiliteit kan worden ontvangen en verstuurd. Alle wegbeheerders en gecertificeerde serviceproviders in Nederland kunnen vanaf nu gebruikmaken van de dataservices van het nieuwe landelijke dataplatform, dat in opdracht van het ministerie van IenW ontwikkeld is als data-uitwisselingspunt in de ‘Talking Traffic’-keten.

Steden staan onder druk. De komende jaren moeten er honderdduizenden woningen worden bijgebouwd. Vanuit de klimaatopgave is er behoefte aan meer groen, mogelijkheden voor lokale energieopwekking en aardgasvrije wijken. Die druk op de openbare ruimte wordt versterkt door de veelheid aan vervoersbewegingen binnen een stad: zowel van personen als van goederen. En met een toename van het aantal online bestellingen zal het aantal busjes alleen maar verder groeien. Steden zullen hun bevoorrading slimmer en efficiënter moeten regelen om woonwijken en historische binnensteden te ontzien. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam, benadrukt de noodzaak: “Je hebt als lange-afstandsvervoerder straks niets meer in de stad te zoeken; er is geen ruimte meer. De last-mile de stad in wordt steeds slimmer en gezonder en ook betaalbaar als je dat aan professionals overlaat.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil het aantal slimme verkeerslichten op straat flink opvoeren: naast de al bestaande 800 komen er de komende paar jaar minimaal 1000 bij. De ambulancesector is de eerste hulpdienst die hier landelijk gebruik van gaat maken: ambulances worden door slimme verkeerslichten herkend en krijgen bij gebruik van zwaailicht en sirene altijd groen licht, zodat ze veilig kunnen doorrijden.

Eén gestandaardiseerde dialoog voor het plannen, reserveren, boeken én betalen van alle vormen van (deel)vervoer: de TOMP-API (Transport Operator to MaaS Provider - Application Programming Interface) trekt internationaal de aandacht. In Nederland wordt de API onder andere gebruikt bij de zeven MaaS-pilots die inmiddels zijn gestart, maar ook in het buitenland zijn verschillende partijen bezig deze standaard te implementeren. Zo tonen onder meer Zwitserland, Oostenrijk en een aantal buitenlandse steden interesse voor deze standaard in gegevensuitwisseling, die is ontwikkeld voor MaaS (Mobility as a Service). Een mooi voorbeeld is het gebruik van de TOMP-API bij de Mobiliteitscentrale in Vlaanderen.

Vanaf 2030 zullen in minstens dertig binnensteden alleen nog schone bestelauto’s rondrijden. Dat staat in de afspraken (‘Uitvoeringsagenda Stadslogistiek’) die staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) onlangs maakte met gemeenten, vervoerders en andere betrokkenen. De vier grote steden en tien andere gemeenten kondigden al aan dat ze vanaf 2025 zero-emissiezones gaan instellen. Voor transporteurs die willen overstappen op schoon vervoer (elektrische bestelauto’s en emissievrije vrachtwagens) zijn er subsidies beschikbaar.