Nieuws

UDAP (Urban Data Access Platform) is het nieuwe platform dat als overnamepunt (een soort ‘scharnierpunt’ in de dataketen) fungeert voor het extreem snel en betrouwbaar doorgeven van data uit onder meer iVRI’s richting weggebruikers en omgekeerd. Alle intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), maar bijvoorbeeld ook intelligente pollers, gaan gebruik maken van het nieuwe platform, dat vanaf 1 januari 2021 volledig operationeel zal zijn. UDAP is daarmee de opvolger van het huidige TLEX, dat tot stand kwam binnen het Innovatiepartnership Talking Traffic. Het bedrijf Monotch heeft inmiddels de Europese aanbesteding voor deze UDAP dienstverlening gewonnen.

Talking Traffic-toepassingen hebben een meetbaar positief effect op de doorstroming van het verkeer, emissiereductie en veiligheid. Dat blijkt uit een uitvoerige tussenrapportage die in juli verscheen. Het onderzoek naar de effecten van Talking Traffic-toepassingen (‘use cases’) krijgt dit najaar een vervolg.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen enerzijds de gehackte apps en de vri’s waaraan die verbonden waren (conventionele vri-platforms) en anderzijds de honderden slimme verkeerslichten verspreid over het land die vallen onder het samenwerkingsverband Talking Traffic (ministerie van IenW, medeoverheden en zo’n 20 marktpartijen) en de apps die daarin gecontroleerd functioneren. Deze laatste zijn nadrukkelijk niet gehacked.

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en wordt steeds populairder. Fietsers (meer) prioriteit geven is heel actueel: sinds de coronacrisis zijn wereldwijd grote groepen forenzen overgestapt op de fiets, reden waarom veel steden naar manieren zoeken om fietsers meer ruimte te geven. Om slimme mobiliteitsoplossingen voor fietsers te kunnen ontwikkelen, is meer inzicht nodig in het fietsen in onze steden. Daarom laat het ministerie van IenW de komende twee jaar 5,6 miljoen fietsritten digitaal in kaart brengen.

Prachtig allemaal, dat data verzamelen. Maar wat doen we ermee en vooral, wat kunnen we ermee? En hoe kan data helpen bij (regionaal en lokaal) beleid en beheer? Jasper Soetendal (data-expert MRA-platform smart mobility), Vincent Lau en Alex Smienk (Regionaal Datateam Noord-Holland en Flevoland) gaven antwoord tijdens een interactief webinar ‘Data en digitalisering mobiliteit’ op 9 juni.

Welke gevolgen heeft de afspraak ‘eind 2023 alle Mobiliteitsdata op orde’ voor wegbeheerders? En wat zijn goede (regionale) voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van verkeer en mobiliteit? Op 19 juni bespraken inleider Ineke Meijer en gespreksleider Erik Wegh onder andere deze vragen tijdens een interactief webinar, dat volgens de deelnemers naast kennis en inzicht vooral ‘licht in het data-oerwoud’ bracht.