Nieuws

De bijbehorende app werkt inmiddels landelijk, maar de ogen zijn vooralsnog vooral gericht op Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Daar startte half september de eerste pilot van het landelijke MaaS-programma (Mobility as a Service). Via de Gaiyo-app zien gebruikers welke (deel)vervoersmogelijkheden er in hun buurt beschikbaar zijn. Zij kunnen alle reizen plannen, boeken én betalen vanuit één app.

Dit dashboard geeft inzicht in alle voor het mobiliteitsdomein relevante en binnen Nederland beschikbare data die via het telecomnetwerk in Nederland – al dan niet onder voorwaarden - beschikbaar is voor gebruik.

Het was én is een enorm project, dat uiteindelijk winst betekent voor de (veiligheid van de) weggebruiker. Met het digitale overzicht van verkeersborden in Nederland – het grootste deel is inmiddels via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) beschikbaar als open data – kunnen wegbeheerders en leveranciers van informatiediensten beter hun werk doen. Uitvoerder van de operatie is HR Groep, dat in opdracht van het ministerie van IenW en regionale overheden de gegevens van de verkeersborden verzamelt en actueel houdt.

Hoe functioneert de publiek-private Talking Traffic-dataketen nu precies? Welke data wordt er uitgewisseld? Welke risico’s zijn er op het gebied van privacy en security? En op welke manieren beheersen partners die risicovolle onderdelen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? De antwoorden op die vragen zijn te vinden in de onlangs verschenen ‘Ketenbrede Privacy Impact Assessment Dataketen Talking Traffic.’

Ruim een jaar geleden maakten minister Van Nieuwenhuizen, gedeputeerden en wethouders van de 5 grootste Nederlandse steden een afspraak: we gaan voor meer massa en impact met smart mobility. Geen losse en op zichzelf staande pilots meer, maar een samenhangende aanpak gericht op grootschalige toepassing in de praktijk, waarin beleid, werkwijzen, kennisontwikkeling en investeringen goed op elkaar aansluiten. Een bundeling van krachten dus. De afgelopen tijd zijn er grote stappen gezet.

Met de veiligheid van iVRI’s en bijbehorende apps valt niet te spotten. Dat is de conclusie na enkele pogingen van ethische hackers om ‘in te breken’ in intelligente verkeerslichten. De hackers wisten wel twee niet-gecertificeerde fietsapps om de tuin te leiden, maar pogingen om de goedgekeurde Talking Traffic-apps te manipuleren, mislukten. De ethische hackers bestempelen de werkwijze in de Talking Traffic-keten rond cybersecurity nu als ‘goed voorbeeld’.