Nieuws

Het grootschalig en snel uitwisselen van data tussen wegbeheerders, serviceproviders en voertuigen, ook tussen concurrerende autofabrikanten, werkt goed en is klaar voor grootschalige uitrol op de Europese wegen. Daarmee krijgt de verkeersveiligheid in Europa een flinke impuls. Dat blijkt uit het Proof of Concept ‘Data For Road Safety’, een samenwerkingsverband van lidstaten, serviceproviders, etc. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Het samenwerken van meerdere lidstaten met verschillende grote autofabrikanten om sensordata uit voertuigen bruikbaar te maken voor verkeersveiligheid, is een belangrijke stap voorwaarts om vooruitgang te boeken: op weg naar nul verkeersslachtoffers in Europa.’

Een sterk groeiend aantal Nederlanders ziet autodelen als een goede oplossing. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Monitor Autodelen’ van kennisplatform CROW-KpVV. Het aantal gebruikers groeide in een jaar tijd met 42 procent, van 515.000 gebruikers in 2019 tot 730.000 autodelers in 730.000. En die cijfers zijn niet beïnvloed door een mogelijk ‘corona-effect’, zegt Martien Das, adviseur GreenDeal Autodelen bij Rijkswaterstaat.

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om antwoord te geven op deze transitie, ondertekenen op donderdag 3 december 2020 staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV) de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Dit doen zij samen met bestuurders van 16 gemeenten en 2 provincies, een waterschap, 15 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties. De komende twee jaar pakken de partners twaalf complexe vraagstukken op om de smart city verder te brengen.

De operatie om alle verkeersborden in Nederland digitaal te ontsluiten, nadert z’n voltooiing. Intussen maken wegbeheerders en aannemers al handig gebruik van een bijbehorende app. Met die app is het mogelijk om op een gebruiksvriendelijke, snelle manier de data op orde te krijgen én te houden, aldus Vincent Habers, namens het ministerie van IenW.

Nu in hoog tempo iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) verrijzen en steeds meer iVRI-gerelateerde producten verschijnen, groeit ook de behoefte aan een gezamenlijke testomgeving voor dit materiaal. Die komt er: Nederland en Vlaanderen werken samen aan een ‘iVRI-teststraat’, aldus Wim Vandenberghe namens het ministerie van IenW.

Meer samenwerking tussen steden, leren van elkaars projecten, oplossingen sneller opschalen en een gezamenlijke investeringsagenda met Rijk en provincie. Dat zijn de voornaamste conclusies uit een onderzoek van Capgemini Invent onder de 40 grote steden in ons land naar slimme toepassingen en digitale technieken op het gebied van wonen, klimaat, mobiliteit en energietransitie. De uitkomsten van het onderzoek, dat liep van mei tot en met augustus 2020, werden vorige maand gepresenteerd.