Nieuws

Onderzoeksbureau Ecorys heeft een exploratief onderzoek afgerond over de maatschappelijke effecten van investeringen in slimme en duurzame verstedelijking. Het onderzoek toont aan dat slimme inbreiding zorgt voor substantiële toegevoegde waarde, ten opzichte van de traditionele manier van stedelijke uitbreiding. Het onderzoek laat bovendien zien dat een integrale aanpak nodig is om deze slimme inbreiding mogelijk te maken.

De ambulancesector is de eerste hulpdienst die op nationale schaal aansluit op Talking Traffic dienstverlening. Ambulances die met spoed (dus met sirene en zwaailicht) rijden, zijn dankzij Talking Traffic voortaan altijd ‘connected’ en zo ‘digitaal zichtbaar’. Slimme verkeerslichten kunnen ambulances groen licht geven en daarmee een veilige doorgang als zij over een kruispunt rijden. Andere weggebruikers worden tijdig gewaarschuwd dat een ambulance nadert, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Dit draagt bij aan meer veiligheid op de weg voor medeweggebruikers, het ambulanceteam en de patiënt in de ambulance.

Het oorspronkelijke idee van Talking Traffic – het faciliteren van de gegevensuitwisseling tussen weggebruikers en intelligente infrastructuur, binnen een publiek-private dataketen en zonder continue overheidssubsidiëring, om op basis van actuele data de negatieve effecten van mobiliteit te verminderen – is geslaagd en gaat in volle vaart verder. Steeds meer partijen willen aansluiten bij de dataketen, steeds meer objecten in de buitenruimte worden digitaal gekoppeld en steeds meer steden zien de toegevoegde waarde van het op slimme wijze kunnen begeleiden en bijsturen van groepen weggebruikers.

Wegbeheerders, verkeersdeelnemers, hulpdiensten, smart city-organisaties en commerciële partijen omarmen de toepassingen van Talking Traffic steeds nadrukkelijker. Zo is de tweede tranche iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) bijna overtekend door de grote hoeveelheid aanvragen vanuit overheden. En worden inmiddels de eerste stappen gezet voor realisatie van nieuwe functionaliteiten, bijvoorbeeld om route-adviezen af te kunnen stemmen op de gemeten luchtkwaliteit, of om voertuigen te kunnen toelaten in zero-emissie zones (of juist niet). Het laat zien dat de gedachte achter Talking Traffic – op basis van real time data kun je weggebruikers beter informeren en kun je beter registreren én sturen op wat er daadwerkelijk buiten op straat gebeurt – springlevend is én een groeiende groep gebruikers en bedrijven aantrekt.

Weggebruikers oordelen overwegend positief over waarschuwingen die ze in-car krijgen over potentieel gevaarlijke situaties. En in de meeste gevallen passen weggebruikers hun rijgedrag ook daadwerkelijk aan op basis van adviezen en informatie die ze onderweg in hun voertuig ontvangen. Dat blijkt uit de evaluatie-eindrapportage van de effecten van de Talking Traffic Use Cases, die in september verscheen.

De Vlaamse minister-president Jan Jambon bracht onlangs een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Dubai. Tijdens dit bezoek nam hij ook deel aan de G-STIC conferentie 2021. G-STIC staat voor "Global Sustainable technology and innovation community" en wordt jaarlijks georganiseerd door verschillende innovatiecentra, waaronder het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Namens de Vlaamse gemeenschap sprak de heer Jambon tijdens een High Level governmental session ‘Shaping a post pandemic world’.