Nieuws

Wegbeheerders, verkeersdeelnemers, hulpdiensten, smart city-organisaties en commerciële partijen omarmen de toepassingen van Talking Traffic steeds nadrukkelijker. Zo is de tweede tranche iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) bijna overtekend door de grote hoeveelheid aanvragen vanuit overheden. En worden inmiddels de eerste stappen gezet voor realisatie van nieuwe functionaliteiten, bijvoorbeeld om route-adviezen af te kunnen stemmen op de gemeten luchtkwaliteit, of om voertuigen te kunnen toelaten in zero-emissie zones (of juist niet). Het laat zien dat de gedachte achter Talking Traffic – op basis van real time data kun je weggebruikers beter informeren en kun je beter registreren én sturen op wat er daadwerkelijk buiten op straat gebeurt – springlevend is én een groeiende groep gebruikers en bedrijven aantrekt.

Weggebruikers oordelen overwegend positief over waarschuwingen die ze in-car krijgen over potentieel gevaarlijke situaties. En in de meeste gevallen passen weggebruikers hun rijgedrag ook daadwerkelijk aan op basis van adviezen en informatie die ze onderweg in hun voertuig ontvangen. Dat blijkt uit de evaluatie-eindrapportage van de effecten van de Talking Traffic Use Cases, die in september verscheen.

De Vlaamse minister-president Jan Jambon bracht onlangs een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Dubai. Tijdens dit bezoek nam hij ook deel aan de G-STIC conferentie 2021. G-STIC staat voor "Global Sustainable technology and innovation community" en wordt jaarlijks georganiseerd door verschillende innovatiecentra, waaronder het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Namens de Vlaamse gemeenschap sprak de heer Jambon tijdens een High Level governmental session ‘Shaping a post pandemic world’.

Per 1 april jl. hebben alle leveranciers van iVRI’s, de intelligente verkeersregelinstallaties, een belangrijke update in de software doorgevoerd. Daarmee is het voor nood- en hulpdiensten, OV-bussen en vrachtverkeer voortaan mogelijk om tot op 5 minuten afstand van een iVRI al prioriteit aan te vragen om veilig door groen licht te kunnen rijden. En dat komt niet alleen de betrouwbaarheid van het systeem, maar ook de verkeersveiligheid en het milieu ten goede.

Ook RHDHV heeft nu voor Flowtack een nieuw iVRI-certificaat ontvangen. De Strategic Committee verklaart daarmee dat alle testen succesvol zijn uitgevoerd en dat Flowtack voldoet aan de geactualiseerde landelijke standaarden. Een mooie mijlpaal, waarmee we RHDHV van harte feliciteren!

Hoe worden verschillende MaaS-concepten in ‘de wereld’ in de markt gezet en hoe is de governance geregeld? En welke lessen kunnen overheden en bedrijven leren van andere landen/regio’s waar ‘Mobility as a Service’ groeit? Deze (en meer) vragen worden beantwoord in het TNO-onderzoek ‘Policy options to steer Mobility as a Service: international case studies’. Een van de uitkomsten: landen die aan de slag zijn met MaaS, schuiven steeds meer op in de richting van een publiek-privaat model. Onderzoeker Geiske Bouma van TNO vertelt.