Dashboard ‘Dutch road, traffic and transport data’

12 oktober 2020

Dit dashboard geeft inzicht in alle voor het mobiliteitsdomein relevante en binnen Nederland beschikbare data die via het telecomnetwerk in Nederland – al dan niet onder voorwaarden - beschikbaar is voor gebruik.

Doel is om alle geïnteresseerde bedrijven en overheden te voorzien van een globaal overzicht van beschikbare data, inclusief een doorverwijzing naar de plek waar data daadwerkelijk verkrijgbaar is.

Het dashboard bevat geen compleet overzicht van alle data die namens Nederlandse overheden beschikbaar is, noch details over alle subsets; het bevat die data die landsdekkend en met betrokkenheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar is. Het dashboard zal regelmatig geactualiseerd en indien mogelijk uitgebreid worden, om zo de bruikbaarheid te kunnen blijven garanderen.

Download hier het dashboard