Nieuws

Nederland heeft als een van de eerste landen in Europa de internationale iVRI-standaarden verder uitgewerkt en nationaal toegepast. Van die ervaringen leren nu ook andere landen: de Nederlandse detaillering (‘Dutch Profiles’) is inmiddels internationaal geadopteerd. Jaap Vreeswijk, namens MAPtm een van de hoofdrolspelers in dit dossier, vertelt over Nederland als kenniskoploper en over regionale verschillen.

Kennisplatform CROW gaat de Strategic Committee (SC) en landelijke Change Advisory Board (CAB) ondersteunen bij het beheren van de Nederlandse standaarden voor intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI). Het ministerie van IenW sloot hiervoor, na een Europese aanbesteding, met CROW een raamoverkomst af. Met de afspraken met CROW is voor de aankomende jaren geborgd dat CROW bij het gehele proces van technische standaardisatie ondersteuning verleent.

Op 12 december vorig jaar ging in de provincie Zuid-Holland de Connected Transport Corridor van start. Deelnemende vervoerders zijn voorzien van connected technologie, die onder meer communicatie mogelijk maakt met intelligente verkeerslichten (iVRI’s). De verkeerslichten detecteren de vrachtwagens, en geven hen langer groen licht. Chauffeurs worden met behulp van een app of via de boordcomputer geïnformeerd over de prioriteitsaanvraag en de tijd die resteert tot het volgende groene licht. Deze aanpak moet huidige en toekomstige verkeersknelpunten in het veilinggebied ontlasten.

Op 10 maart kwamen meer dan 70 collega’s van wegbeheerders uit heel Nederland naar de landelijke samenwerkingsdag van het project ‘Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies’ (VM-IVRA). In dat project werken wegbeheerders samen met NDW sinds vorig jaar aan het delen van data uit verkeerscentrales met navigatieapps, zodat weggebruikers een nog beter routeadvies ontvangen. En ongewenste omleidingen langs scholen tot het verleden gaan behoren. Alle betrokken partijen toonden waar zij momenteel aan werken en hoeveel motivatie er is om dit samen voor elkaar te krijgen.

Het smaakte vorig jaar al naar meer en het wordt ook meer: de pilot in Deventer met voorrang voor nood- en hulpdiensten, OV en vrachtverkeer bij vijf intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) krijgt binnenkort een vervolg. Alle 55 VRI’s in Deventer worden momenteel omgebouwd naar iVRI’s, terwijl deelnemende partners met (veel) meer voertuigen gaan meedoen. Daarmee wordt de regeling van verkeer in Deventer ‘knap intelligent’; de iVRI is hier met recht ‘het nieuwe normaal’.

De eerste inzendingen stromen al binnen, maar er kunnen er nog veel meer bij: voor de Mobiliteitschallenge zoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat creatieve ondernemers met slimme oplossingen voor duurzaam reizen. Tot en met 31 maart 2020 kunnen ondernemers hun vondsten en voorstellen indienen.