Nieuws

Op 12 december vorig jaar ging in de provincie Zuid-Holland de Connected Transport Corridor van start. Deelnemende vervoerders zijn voorzien van connected technologie, die onder meer communicatie mogelijk maakt met intelligente verkeerslichten (iVRI’s). De verkeerslichten detecteren de vrachtwagens, en geven hen langer groen licht. Chauffeurs worden met behulp van een app of via de boordcomputer geïnformeerd over de prioriteitsaanvraag en de tijd die resteert tot het volgende groene licht. Deze aanpak moet huidige en toekomstige verkeersknelpunten in het veilinggebied ontlasten.

Op 10 maart kwamen meer dan 70 collega’s van wegbeheerders uit heel Nederland naar de landelijke samenwerkingsdag van het project ‘Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies’ (VM-IVRA). In dat project werken wegbeheerders samen met NDW sinds vorig jaar aan het delen van data uit verkeerscentrales met navigatieapps, zodat weggebruikers een nog beter routeadvies ontvangen. En ongewenste omleidingen langs scholen tot het verleden gaan behoren. Alle betrokken partijen toonden waar zij momenteel aan werken en hoeveel motivatie er is om dit samen voor elkaar te krijgen.

Het smaakte vorig jaar al naar meer en het wordt ook meer: de pilot in Deventer met voorrang voor nood- en hulpdiensten, OV en vrachtverkeer bij vijf intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) krijgt binnenkort een vervolg. Alle 55 VRI’s in Deventer worden momenteel omgebouwd naar iVRI’s, terwijl deelnemende partners met (veel) meer voertuigen gaan meedoen. Daarmee wordt de regeling van verkeer in Deventer ‘knap intelligent’; de iVRI is hier met recht ‘het nieuwe normaal’.

De eerste inzendingen stromen al binnen, maar er kunnen er nog veel meer bij: voor de Mobiliteitschallenge zoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat creatieve ondernemers met slimme oplossingen voor duurzaam reizen. Tot en met 31 maart 2020 kunnen ondernemers hun vondsten en voorstellen indienen.

Meer en betere parkeerdata om automobilisten en gemeenten gerichter adviezen te kunnen geven. Dat is de insteek van een overeenkomst die het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sloot. SHPV-voorzitter Frans Backhuijs en programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra namens het ministerie van IenW ondertekenden op 27 november deze overeenkomst die voor de komende vijf jaar geldt.

De Talking Traffic-partners Sweco, RHDHV, Swarco, Dynniq en Vialis kregen op 28 november bij de Vakbeurs Mobiliteit in Houten een of meerdere iVRI-certificaten uitgereikt. De bedrijven ontvingen de certificaten voor hun iVRI-producten die voldoen aan landelijke standaarden en foutloos op straat functioneren.