Nieuws

De MaaS-pilot Groningen – Drenthe ‘De reiziger centraal’ is door de provincie Drenthe aan OV-bedrijf Arriva gegund. Voor Arriva is het de tweede keer, want de vervoerder won eerder al de MaaS-pilot ‘Grenzeloze mobiliteit’ in Limburg. Drenthe en Groningen zijn samen één van de zeven pilotgebieden in Nederland voor het landelijke MaaS-programma ‘Mobility as a Service’, bedoeld om duurzaam reizen te stimuleren en het mobiliteitssysteem in Nederland te verbeteren.

Dynniq, Swarco, Vialis en Ko Hartog ontvangen nieuwe iVRI-Certificaten voor hun iTLC’s en in het geval van Dynniq, ook voor de ITS-applicatie ImFlow. Geactualiseerde landelijke standaarden maakten aanpassingen aan de ITS-applicatie en RIS noodzakelijk. Oude certificaten voor iVRI-producten waren tot 1 december van dit jaar geldig en behoefden dus sowieso verlenging. iVRI-certificaten vormen een belangrijke zekerheid voor leveranciers, wegbeheerders, ketenpartners en (professionele) gebruikers.

Digitaal parkeren, deelvervoer, elektrisch opladen, intelligente toegang of zelfrijdende auto’s: mobiliteit wordt meer dan ooit gedreven door data en technologie. Infrastructuur, vervoersvormen en reizigers staan continu met elkaar in verbinding en die ontwikkelingen nemen de komende jaren alleen maar toe. De digitalisering van de mobiliteitsketen biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Datalekken en hackers liggen immers op de loer en kunnen de hele keten verstoren.

Het grootschalig en snel uitwisselen van data tussen wegbeheerders, serviceproviders en voertuigen, ook tussen concurrerende autofabrikanten, werkt goed en is klaar voor grootschalige uitrol op de Europese wegen. Daarmee krijgt de verkeersveiligheid in Europa een flinke impuls. Dat blijkt uit het Proof of Concept ‘Data For Road Safety’, een samenwerkingsverband van lidstaten, serviceproviders, etc. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Het samenwerken van meerdere lidstaten met verschillende grote autofabrikanten om sensordata uit voertuigen bruikbaar te maken voor verkeersveiligheid, is een belangrijke stap voorwaarts om vooruitgang te boeken: op weg naar nul verkeersslachtoffers in Europa.’

Een sterk groeiend aantal Nederlanders ziet autodelen als een goede oplossing. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Monitor Autodelen’ van kennisplatform CROW-KpVV. Het aantal gebruikers groeide in een jaar tijd met 42 procent, van 515.000 gebruikers in 2019 tot 730.000 autodelers in 730.000. En die cijfers zijn niet beïnvloed door een mogelijk ‘corona-effect’, zegt Martien Das, adviseur GreenDeal Autodelen bij Rijkswaterstaat.

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om antwoord te geven op deze transitie, ondertekenen op donderdag 3 december 2020 staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV) de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Dit doen zij samen met bestuurders van 16 gemeenten en 2 provincies, een waterschap, 15 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties. De komende twee jaar pakken de partners twaalf complexe vraagstukken op om de smart city verder te brengen.