Nieuws

De ambulancesector is de eerste hulpdienst die op nationale schaal aansluit op Talking Traffic dienstverlening. Ambulances die met spoed (dus met sirene en zwaailicht) rijden, zijn dankzij Talking Traffic voortaan altijd ‘connected’ en zo ‘digitaal zichtbaar’. Slimme verkeerslichten kunnen ambulances groen licht geven en daarmee een veilige doorgang als zij over een kruispunt rijden. Andere weggebruikers worden tijdig gewaarschuwd dat een ambulance nadert, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Dit draagt bij aan meer veiligheid op de weg voor medeweggebruikers, het ambulanceteam en de patiënt in de ambulance.

Een welverdiend compliment voor wegbeheerders en iVRI-leveranciers in ons land! Begin december werd een mooie mijlpaal bereikt met de 700e iVRI online, dus gekoppeld aan TLEX en actief in de dataketen van Talking Traffic. De landelijke digitale transitie in mobiliteit krijgt zo steeds verder vorm.

‘U wilt dat wij onze data delen. Prima, waar kan ik deze naar toe sturen?’ Op deze terechte vraag van logistieke ondernemers bestond anderhalf jaar geleden nog geen antwoord. Voor Paul Swaak was deze vraag aanleiding om met diverse partijen te gaan werken aan een neutrale datahub. Paul is binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkzaam als projectleider van verschillende projecten voor het beter benutten van logistieke data. Het leidde tot de Data Exchange Facility voor de logistiek, of kortweg: DEFlog.

De MaaS-pilot Groningen – Drenthe ‘De reiziger centraal’ is door de provincie Drenthe aan OV-bedrijf Arriva gegund. Voor Arriva is het de tweede keer, want de vervoerder won eerder al de MaaS-pilot ‘Grenzeloze mobiliteit’ in Limburg. Drenthe en Groningen zijn samen één van de zeven pilotgebieden in Nederland voor het landelijke MaaS-programma ‘Mobility as a Service’, bedoeld om duurzaam reizen te stimuleren en het mobiliteitssysteem in Nederland te verbeteren.

Dynniq, Swarco, Vialis en Ko Hartog ontvangen nieuwe iVRI-Certificaten voor hun iTLC’s en in het geval van Dynniq, ook voor de ITS-applicatie ImFlow. Geactualiseerde landelijke standaarden maakten aanpassingen aan de ITS-applicatie en RIS noodzakelijk. Oude certificaten voor iVRI-producten waren tot 1 december van dit jaar geldig en behoefden dus sowieso verlenging. iVRI-certificaten vormen een belangrijke zekerheid voor leveranciers, wegbeheerders, ketenpartners en (professionele) gebruikers.

Digitaal parkeren, deelvervoer, elektrisch opladen, intelligente toegang of zelfrijdende auto’s: mobiliteit wordt meer dan ooit gedreven door data en technologie. Infrastructuur, vervoersvormen en reizigers staan continu met elkaar in verbinding en die ontwikkelingen nemen de komende jaren alleen maar toe. De digitalisering van de mobiliteitsketen biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Datalekken en hackers liggen immers op de loer en kunnen de hele keten verstoren.