Laatste van zeven landelijke MaaS-pilots gaat naar Arriva

18 december 2020

De MaaS-pilot Groningen – Drenthe ‘De reiziger centraal’ is door de provincie Drenthe aan OV-bedrijf Arriva gegund. Voor Arriva is het de tweede keer, want de vervoerder won eerder al de MaaS-pilot ‘Grenzeloze mobiliteit’ in Limburg. Drenthe en Groningen zijn samen één van de zeven pilotgebieden in Nederland voor het landelijke MaaS-programma ‘Mobility as a Service’, bedoeld om duurzaam reizen te stimuleren en het mobiliteitssysteem in Nederland te verbeteren.

In Drenthe en Groningen gebeurt dat onder de noemer de ‘reiziger centraal’, waarbij de nadruk ligt op het eenvoudig kunnen gebruiken van de app. Een belangrijke voorwaarde is dat de reisdienst toegankelijk is en bruikbare adviezen geeft voor iedereen, ook voor mensen in een rolstoel of slechtzienden.

Duurzame slimme mobiliteit

Arriva heeft twee jaar de tijd om haar al bestaande MaaS-app ‘Via-Go’ verder te ontwikkelen en uit te breiden naar alle vormen van vervoer. Bijvoorbeeld voor het reserveren van een deelfiets of een deelauto vanaf de plek waar bus of trein niet verder gaat. Maar ook voor het boeken en betalen van een plaats in een (buurt)bus of een (hub)taxi die reizigers van huis haalt en naar een OV-hub brengt, van waaruit lijndiensten naar alle grote plaatsen rijden.

Volgens Anne Hettinga, voorzitter van de Raad van Bestuur van Arriva Nederland, kan en moet mobiliteit anders. ‘Er zijn toekomstbestendige keuzes nodig om iedereen in beweging te houden, om steden en dorpen te verbinden, om mensen samen te brengen en om voorzieningen bereikbaar te houden. Daarom focussen we op MaaS en bieden we onze MaaS-app ‘Via-Go by Arriva’. Alle mobiliteitsoplossingen binnen handbereik. Afgestemd op de persoonlijke voorkeuren. Zo heeft de reiziger echte keuzevrijheid om flexibel van deur tot deur te reizen. Het doel van de MaaS-pilot is dat iedereen met de app kan reizen, ook de reiziger in het sociaal domein. Daar werken we vanuit Arriva al jaren met succes aan. Op die ervaring bouwen we voort in deze regio. Een tweede aspect in deze pilot waar we ons sterk voor maken, is het verbinden van stedelijk en landelijk gebied. Vanuit onze historie als streekvervoerder weten we als geen ander welke uitdagingen hier spelen en hoe hiermee om te gaan.’

Start pilot

De pilot is op 1 december 2020 gestart. Arriva heeft tot eind 2022 de tijd om de dienst verder te ontwikkelen en te testen. Naar verwachting zijn de specifieke toepassingen voor Groningen en Drenthe over een half jaar beschikbaar. Arriva ontwikkelt de app voor de regio Groningen en Drenthe, maar gebruikers reizen met dezelfde app ook naar Amsterdam of Limburg. In deze pilot werken de provincies Drenthe en Groningen samen met OV Bureau Groningen Drenthe, Publiek Vervoer Groningen Drenthe en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.