Vlaams-Nederlandse samenwerking MaaS: leren van elkaar

12 maart 2021

Eén gestandaardiseerde dialoog voor het plannen, reserveren, boeken én betalen van alle vormen van (deel)vervoer: de TOMP-API (Transport Operator to MaaS Provider - Application Programming Interface) trekt internationaal de aandacht. In Nederland wordt de API onder andere gebruikt bij de zeven MaaS-pilots die inmiddels zijn gestart, maar ook in het buitenland zijn verschillende partijen bezig deze standaard te implementeren. Zo tonen onder meer Zwitserland, Oostenrijk en een aantal buitenlandse steden interesse voor deze standaard in gegevensuitwisseling, die is ontwikkeld voor MaaS (Mobility as a Service). Een mooi voorbeeld is het gebruik van de TOMP-API bij de Mobiliteitscentrale in Vlaanderen.

Vlaanderen en Nederland trekken bij de uitrol van de standaard steeds nadrukkelijker samen op, ziet ook Bon Bakermans, namens de Unit Innovatie in Mobiliteit van het ministerie van IenW nauw betrokken bij het publiek-private initiatief. ‘Elke MaaS-dienstverlener en vervoerder kan nu al relatief eenvoudig aansluiten bij de TOMP-API’, aldus Bakermans. ‘MaaS-vervoerders en – dienstverleners zijn volop bezig met de implementatie. We merken, ook tijdens ons tweewekelijkse overleg met de Vlaamse collega’s, dat gebruikers tevreden zijn; de API is behoorlijk stabiel. ’

De TOMP-API die nu wordt gebruikt, is speciaal ontwikkeld om de hele MaaS-reis te beschrijven en bouwt voort op standaarden die er al waren. Bakermans: ‘Over het concept is goed nagedacht, blijkt nu eens temeer. Het is generiek voor elke vorm van transport. Daarom zijn we vanaf het begin ervan overtuigd geweest dat dit ook in het buitenland kan werken.’

Identiteit

Dat blijkt nu: naast de nauwe samenwerking met Vlaanderen tonen steeds meer landen en steden belangstelling. Want uiteraard wordt er in veel meer landen nagedacht over generieke systemen voor álle vormen van deelvervoer. Wat dat betreft hebben de Lage Landen met een goed functionerende TOMP-API nu een voorsprong. De samenwerking met Vlaanderen levert ook nog iets anders op. Bakermans: ‘Op het gebied van identiteitsmanagement is Vlaanderen met OSLO (Open Standaarden voor Linkende Overheden) verder dan wij, daarvan kunnen wij weer leren. Ook in dit opzicht kunnen Nederland en Vlaanderen elkaar versterken.’ OSLO is een begrippenkader dat in verschillende domeinen (waaronder geo-informatie, verkeersveiligheid of cultureel erfgoed) gebruikt wordt in Vlaanderen.

Binnenland

Met de TOMP-API wordt momenteel volop geëxperimenteerd in de zeven binnenlandse MaaS-pilots. Die verlopen vanwege de corona-perikelen uiteraard anders dan gepland (er wordt immers veel minder gereisd, dus kan ook minder ervaring worden opgedaan), maar het geeft nieuwe vervoerders en dienstverleners wel de gelegenheid om de TOMP-API te implementeren.

Over TOMP

De TOMP-WG (Transport Operator to MaaS Provider - Working Group) is een samenwerking tussen vervoerders, MaaS-dienstverleners en overheden. Zij heeft als hoofddoel het creëren van een gestandaardiseerde dialoog voor de technische communicatie tussen vervoerders en MaaS-aanbieders. Dit gebeurt in het MaaS-ecosysteem door middel van een API (Applicable Programming Interface). Het vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens bij de implementatie van MaaS.

Kijk voor meer info op https://tomp-wg.org