Uitvoeringsagenda Stadslogistiek: bestelauto’s in binnensteden emissievrij in 2030

11 maart 2021

Vanaf 2030 zullen in minstens dertig binnensteden alleen nog schone bestelauto’s rondrijden. Dat staat in de afspraken (‘Uitvoeringsagenda Stadslogistiek’) die staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) onlangs maakte met gemeenten, vervoerders en andere betrokkenen. De vier grote steden en tien andere gemeenten kondigden al aan dat ze vanaf 2025 zero-emissiezones gaan instellen. Voor transporteurs die willen overstappen op schoon vervoer (elektrische bestelauto’s en emissievrije vrachtwagens) zijn er subsidies beschikbaar.

In de ‘Uitvoeringsagenda Stadslogistiek’ staan diverse maatregelen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, waarbij betrokken partijen werken aan minder vervoersbewegingen in centra, betere luchtkwaliteit en betere leefbaarheid in de stad. De Uitvoeringsagenda bevat afspraken voor onder meer schoner stadsvervoer en distributiecentra aan de rand van steden. Vertaald naar de doelstellingen van het Klimaatakkoord betekent dat onder meer 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Om emissievrije zones (2025) en emissievrije binnensteden (2030) mogelijk te maken, komen er overgangsregelingen en stimuleringsmaatregelen. Zo is er in 2021 22 miljoen euro subsidie beschikbaar voor ondernemers die schone bestelauto’s aanschaffen; voor schone vrachtwagens is dit jaar 11 miljoen euro beschikbaar. Verder kunnen ondernemers andere middelen, zoals de milieu-investeringsaftrek, inzetten om hun wagenpark te vergroenen.

Steden die toewerken naar een emissievrije binnenstad in 2030, kunnen vanaf 2025 zero-emissiezones invoeren. Twintig steden door het hele land, waaronder de vier grote steden, hebben al aangekondigd dat te zullen gaan doen. De verwachting is dat meer gemeenten zich hierbij zullen aansluiten.

Er is ook een speciale website gelanceerd over Zero-emissie stadslogistiek (ZES). Op de website staat het laatste nieuws met praktijkcases, maar ook informatie voor gemeenten en bedrijven die werk willen maken van het verminderen, veranderen en verduurzamen van hun verkeersbewegingen. www.opwegnaarzes.nl

Link naar Uitvoeringsagenda Stadslogistiek