Nieuws

Het kostte veel tijd en energie, maar dan heb je ook wat: half augustus introduceerde Flitsmeister realtime informatie van matrixborden in de Flitsmeister-app. De 1,3 miljoen gebruikers van de app zijn over het algemeen zeer positief, merkt Flitsmeister-voorman Jorn de Vries, die al vooruitkijkt naar nieuwe stappen.

De eerste simulatieresultaten met intelligente verkeerslichten op de N201 zijn veelbelovend: tussen Uithoorn en Vreeland kan de doorstroming voor het verkeer tot 25% verbeteren. Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) kunnen aankomend verkeer via apps en navigatiesystemen herkennen en reageren op de actuele verkeersdrukte. Goedopweg werkt met de inzet van iVRI’s aan het verbeteren van de doorstroming om de regio Utrecht leefbaar en bereikbaar te houden.

Vanaf komend najaar kunnen betrokkenen bij verkeersmanagement en wegbeheer tijdens een speciale bustour in hun eigen regio ervaren hoe de nieuwe diensten van Talking Traffic in de praktijk werken. Het Partnership Talking Traffic organiseert in samenwerking met regionale overheden een Roadshow met op verschillende locaties een bustour op maat. Onderweg passeren deelnemers kruispunten met werkende iVRI’s, zien zij hoe statische en dynamische parkeerdata wordt weergegeven, hoe wegwerkzaamheden actueel worden gemeld en hoe bijvoorbeeld de informatie van matrixborden boven rijkswegen actueel op apps wordt getoond.

Eind mei startten verschillende verladers en transportbedrijven een proef met kleinschalige logistieke ontkoppelpunten (LOP’s) voor vrachtauto’s, in combinatie met een digitaal reserveringssysteem. Bij deze proef kunnen planners van deelnemende bedrijven digitaal een plek op een LOP reserveren.

Stel je voor dat containers automatisch op hun bestemming komen, zonder papierwinkel aan documenten, zonder truck met chauffeur, op afstand gecontroleerd ... Met de Design Battle nodigt Talking Logistics bedrijven, al of niet in combinatievorm, uit om een zelfrijdend containerchassis uit te werken tot een basis voor een prototype-ontwerp.

Naast data over reguliere openingstijden van bruggen en sluizen, komt er steeds meer dynamische data beschikbaar over real-time openingstijden. Inmiddels leveren 120 bruggen deze nuttige informatie voor scheepvaart en wegverkeer en dat aantal groeit wekelijks. In de laatste week van mei kwamen er weer negen bruggen bij.