Nieuws

Meer en betere parkeerdata om automobilisten en gemeenten gerichter adviezen te kunnen geven. Dat is de insteek van een overeenkomst die het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sloot. SHPV-voorzitter Frans Backhuijs en programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra namens het ministerie van IenW ondertekenden op 27 november deze overeenkomst die voor de komende vijf jaar geldt.

De Talking Traffic-partners Sweco, RHDHV, Swarco, Dynniq en Vialis kregen op 28 november bij de Vakbeurs Mobiliteit in Houten een of meerdere iVRI-certificaten uitgereikt. De bedrijven ontvingen de certificaten voor hun iVRI-producten die voldoen aan landelijke standaarden en foutloos op straat functioneren.

Fraaie vergezichten en briljante plannen voldoende, maar hoe zorg je ervoor dat innovaties ook echt ‘op straat’ in de stad belanden? Die vraag stond op 27 november centraal bij de opening van de Vakbeurs Mobiliteit tijdens de themabijeenkomst ‘Slim, veilig en duurzaam: denken én doen’ van het ministerie van IenW.

Frans Backhuijs, voorzitter van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), en Jan-Bert Dijkstra namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zetten op 27 november 2019 hun handtekening onder afspraken die de komende vijf jaar voor meer en betere parkeerdata moeten zorgen. Deze parkeerdata wordt, ook nu al, gepubliceerd als open data en gebruikt in mobiele apps, navigatie- en Mobility as a Service-diensten. SHPV gaat gemeenten onder meer helpen bij het inwinnen, beheren en ontsluiten van parkeerdata om in de toekomst nog meer en betere parkeeradviezen te kunnen geven. Dat heeft voordelen voor automobilisten, maar zeker ook voor gemeenten. Het beperken van onnodige ‘zoekkilometers’ naar een parkeerplek leidt tot minder uitstoot en efficiënt gebruik van parkeerplaatsen. Voorwaarde is kwalitatief goede parkeerdata, die voor iedereen beschikbaar is.

Tienduizenden gebruikers van Flitsmeister en Locatienet ontvingen de afgelopen maanden gesproken rijadviezen per telefoon bij het weefvak aan de zuidkant van de Van Brienenoordbrug. Zij voegden daarmee eerder of juist later in of uit. De adviezen leidden tot betere doorstroming.

Via de app op voorhand al zien of het eerstvolgende verkeerslicht op rood, oranje of groen staat: dit is voor gebruikers van Flitsmeister sinds kort mogelijk. In eerste instantie is de functie beschikbaar in de Android-app, iOS volgt binnenkort.