Nieuws

Frans Backhuijs, voorzitter van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), en Jan-Bert Dijkstra namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zetten op 27 november 2019 hun handtekening onder afspraken die de komende vijf jaar voor meer en betere parkeerdata moeten zorgen. Deze parkeerdata wordt, ook nu al, gepubliceerd als open data en gebruikt in mobiele apps, navigatie- en Mobility as a Service-diensten. SHPV gaat gemeenten onder meer helpen bij het inwinnen, beheren en ontsluiten van parkeerdata om in de toekomst nog meer en betere parkeeradviezen te kunnen geven. Dat heeft voordelen voor automobilisten, maar zeker ook voor gemeenten. Het beperken van onnodige ‘zoekkilometers’ naar een parkeerplek leidt tot minder uitstoot en efficiënt gebruik van parkeerplaatsen. Voorwaarde is kwalitatief goede parkeerdata, die voor iedereen beschikbaar is.

Tienduizenden gebruikers van Flitsmeister en Locatienet ontvingen de afgelopen maanden gesproken rijadviezen per telefoon bij het weefvak aan de zuidkant van de Van Brienenoordbrug. Zij voegden daarmee eerder of juist later in of uit. De adviezen leidden tot betere doorstroming.

Via de app op voorhand al zien of het eerstvolgende verkeerslicht op rood, oranje of groen staat: dit is voor gebruikers van Flitsmeister sinds kort mogelijk. In eerste instantie is de functie beschikbaar in de Android-app, iOS volgt binnenkort.

Met het oog op een betere doorstroming van het verkeer en vooral meer verkeersveiligheid en duurzaamheid is het snel op landelijke schaal realiseren van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) een prioriteit voor minister Van Nieuwenhuizen van IenW. De komende jaren zullen nog duizenden intelligente verkeerslichten, die bepaalde groepen verkeersdeelnemers prioriteit kunnen geven, op kruispunten verrijzen. Speciaal voor wegbeheerders is er nu een ‘stappenplan realisatie iVRI’: een CROW-publicatie die wegbeheerders op een begrijpelijke manier uitlegt wat er bij komt kijken en welke stappen hij/zij daarin kan nemen.

Prioriteit geven aan nood- en hulpdiensten, OV en vrachtverkeer bij intelligente verkeerslichten: het levert in de eerste plaats vooral veel instemming op en een aantal verbeterpunten. Dat blijkt uit een evaluatie van de prioriteitspilot met iVRI’s, die begin 2019 in en rond Deventer werd gehouden.

De berichten komen inmiddels met grote regelmaat voorbij in de media. ‘In gemeente X zijn nu ook slimme verkeerslichten geplaatst’ en ‘gemeente Y heeft besloten het aantal iVRI’s verder uit te breiden’. Ambulancepersoneel, brandweer en politie zijn enthousiast en ook de logistieke sector ziet grote voordelen. Op steeds meer plekken zien we voorbeelden van hoe digitalisering en gebruik van data in de wereld van verkeer en vervoer verder vorm krijgt. Talking Traffic is daarmee echt op stoom en de uitrol van iVRI’s over ons land breidt gestaag uit. Maar wat betekent dat nu concreet en over hoeveel data hebben we het dan? Tijd om de stand van zaken en vooral ook wat cijfers eens op een rijtje te zetten.