Nieuws

Geen pilot, maar structureel (tijd)winst en besparingen realiseren in ‘de echte wereld’. Dat is de opzet van de Connected Transport Corridors, die steeds meer gestalte krijgen. En de winst blijft niet alleen beperkt tot de drie corridors (Amsterdam, Groot-Rotterdam en Zuid-Nederland) die nu al in gang zijn gezet, zegt programmamanager Paul Swaak.

‘Hoe snel mag ik hier ook alweer?’ Het antwoord op die vraag vindt iedere weggebruiker sinds kort met één blik op de Flitsmeister-app. Rijkswaterstaat (RWS) en Talking Traffic-partners Flitsmeister en Be-Mobile hebben de afgelopen maanden met succes gewerkt aan het landelijk beschikbaar maken van realtime maximumsnelheden van statische verkeersborden, spitsstroken en matrixborden boven de weg. 

“Wanneer je allerlei verschillende soorten weggebruikers digitaal in beeld hebt, is dat buitengewoon prettig”, vindt Caspar de Jonge, programmamanager Talking Traffic bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). “Als een vrachtwagen van 30 ton vol in de ankers moet, beschadigt het asfalt. Optrekken kost vervolgens 2 euro brandstof en zorgt voor extra uitstoot van uitlaatgassen. Daar valt veel winst te behalen met data en connectiviteit.”

Het was een van de mijlpalen die op 3 juni bij het ITS European Congress ’s ochtends als aansprekend voorbeeld van de Dutch Reality werd belicht: de Connected Transport Corridors. Binnenkort zullen in de corridors Amsterdam, Groot-Rotterdam en Zuid-Nederland doorlopend gegevens worden gedeeld en daarmee dus een veelheid aan nieuwe technieken in de praktijk worden gebracht. Het doel: betere doorstroming, meer veiligheid en efficiëntere logistieke planning. Bij een stakeholdersbijeenkomst van Connected Transport Corridors tijdens het ITS European Congress in Eindhoven bleek de animo onder vervoerders en overheden groot.

Met meer dan 3500 bezoekers uit heel Europa was het 13e ITS European Congress een groot succes. Twee jaar geleden werd Nederland geselecteerd als het gastland voor dit congres: het grootste event dat helemaal is gewijd aan slimme mobiliteit en de digitalisering van transport.

Op steeds meer plekken in ons land zorgt de technologie van Talking Traffic, met connectiviteit en voortdurende uitwisseling van data als belangrijkste pijlers, voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming op de weg. Slimme verkeerslichten spelen daarbij een belangrijke rol. Deze communiceren met elkaar en met het verkeer en zijn in staat om op de actuele verkeerssituatie in te spelen. Bovendien herkennen ze de diverse verkeersstromen en kunnen ze deze prioriteit geven boven anderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor nood- en hulpdiensten, zwaar vrachtverkeer, openbaar vervoer of grote groepen fietsers.