Nieuws

De eerste pilot met prioritering bij verkeerslichten voor diverse weggebruikers in Deventer levert sinds eind november een schat aan informatie en ervaringen op. Met de deelname van de politie krijgen inmiddels vijf doelgroepen voorrang bij iVRI’s: ambulances, brandweer, politie, en ov (bussen) en de logistieke sector (vrachtvervoer).

04 januari 2019

Connectiviteit is een essentieel onderdeel van vrijwel elke smart mobility-toepassing. Innovaties op dit vlak bieden kansen voor de introductie van nieuwe toepassingen die vandaag nog technisch onmogelijk zijn. Toepassingen die verder kunnen bijdragen aan meer verkeersveiligheid, betere bereikbaarheid en minder uitstoot.

Hoe kun je in Nederland niet-vrijblijvende afspraken maken over standaarden voor iVRI’s voor zowel overheden als bedrijven? Om dat te realiseren, is eerder dit jaar een nieuwe landelijke werkwijze gestart met een Strategic Committee (SC), Change Advisory Board (CAB) en tijdelijke werkgroepen met deskundigen.

Alle seinen staan op groen om de positie van Nederland als koploper op het gebied van smart mobility verder uit te bouwen. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag bij de opening van de Vakbeurs Mobiliteit in Houten. De minister opende de vakbeurs vanaf het eigen IenW-paviljoen en liet zich aansluitend op de beursvloer uitvoerig informeren.

Het reduceren van zoekverkeer op zoek naar parkeerplaatsen in een stad kan een enorme impact hebben op de omstandigheden in een binnenstad. Maar hoe zorg je ervoor dat reisinformatiediensten over de juiste informatie beschikken? Daarvoor is een centrale en zo volledig mogelijke registratie van groot belang. Ron Peerenboom van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat in op de stand van zaken en de uitdagingen voor de toekomst.

Logistieke data, voertuigdata en gegevens van verkeerssystemen aan elkaar koppelen om de efficiency van het vrachtverkeer te verbeteren. Dat is de kern van Talking Logistics. Programmamanager Caspar de Jonge van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bespreekt de stand van zaken.