Waardevolle feedback van gebruikers Flitsmeister over matrixborden-info

20 september 2018

Het kostte veel tijd en energie, maar dan heb je ook wat: half augustus introduceerde Flitsmeister realtime informatie van matrixborden in de Flitsmeister-app. De 1,3 miljoen gebruikers van de app zijn over het algemeen zeer positief, merkt Flitsmeister-voorman Jorn de Vries, die al vooruitkijkt naar nieuwe stappen.

Met de toevoeging van de matrixborden-info in de Flitsmeister-app wordt de automobilist (visueel en met gesproken tekst) ruim vooraf gewaarschuwd met meldingen over afgesloten rijstroken of juist opengestelde stroken. Het is daarbij zicht- en hoorbaar of het gaat om een linker- of rechterrijstrook. Ook krijgt de automobilist info over de juiste maximumsnelheden voor spitsstroken. Deze extra informatie leidt tot beter rijgedrag en verhoogt de verkeersveiligheid (per jaar wordt een rood kruis boven de weg nu nog ongeveer 250.000 keer genegeerd) en zorgt voor een vlottere doorstroming.

Partners

Vooral de Talking Traffic-partners Rijkswaterstaat en Be-Mobile hadden het afgelopen jaar de handen vol om de noviteit technisch en praktisch mogelijk te maken. Zo moest Rijkswaterstaat de datalevering vanuit de verkeersmanagementsystemen op een kwalitatief en stabiel niveau brengen. En in de samenwerking met partner Be-Mobile was de uitdaging vooral om de info van matrixborden realtime bij de gebruiker in de auto te krijgen. Nu die beide missies zijn geslaagd, profiteren automobilisten al van de extra info. Jorn de Vries: ‘We hebben sinds de introductie nog wel wat technische hick-ups, maar die waren ingecalculeerd, dat hoort er gewoon bij. We krijgen dagelijks waardevolle feedback van onze gebruikers.’

Reviews

Die gebruikers zijn in grote lijnen zeer lovend over de toevoeging. ‘Geweldige toevoeging!’ en ‘Werkt super!’, zijn zomaar wat reacties die via social media binnenkomen. Er zijn ook nog technische vragen, of vragen waarom het op een bepaalde locatie nog niet (goed) functioneert. De Vries: ‘We hebben een landelijk dekkend netwerk, maar in de praktijk werkt het soms nog niet overal onder alle omstandigheden perfect. Daarom vragen we onze gebruikers dat ook direct te melden.’

Dynamische informatie

Ook vragen gebruikers naar extra toevoegingen, en dat klinkt De Vries als muziek in de oren. Want nu het technisch mogelijk is om dynamische informatie realtime in de auto te krijgen, lonken nieuwe stappen. De Vries: ‘De app is nooit klaar. Het is tof dat we nu verder kunnen nadenken over nieuwe innovaties om automobilisten nog beter te helpen en de veiligheid te vergroten.’ Daarbij blijft het altijd balanceren tussen wat technisch kan en wat wenselijk is. Zo zou je informatie over adviesroutes naar grote evenementen kunnen toevoegen, maar de informatievoorziening onderweg moet altijd veilig zijn. ‘We willen natuurlijk graag nuttige informatie brengen, maar moeten daarbij altijd zorgen dat de automobilist zo min mogelijk wordt afgeleid.’

Maximumsnelheid

In elk geval kunnen we stellen dat de nieuwe Flitsmeister-toevoeging geen overdreven ‘luxe’ is. Uit onderzoek onder ruim 1000 automobilisten blijkt dat bijna 11 procent van de weggebruikers denkt dat de snelheid op de matrixborden een ‘adviessnelheid’ is, terwijl het uiteraard wel degelijk om de maximumsnelheid gaat. Met de matrixborden-innovaties worden gebruikers daar nog eens extra op gewezen, zodat – ook Rijkswaterstaat hoopt erop – dat een positief effect kan hebben op de veiligheid van wegwerkers.