Nieuws

Op 13 en 14 juni organiseert de provincie Noord-Brabant samen met de gemeente Helmond, Rijkswaterstaat, Nederlandse bedrijven (Be-Mobile/Flitsmeister, Dynniq, Swarco en V-tron) en partijen uit het Verenigd Koninkrijk het ‘GLOSA Pre-Testfest’ in Helmond. Tijdens deze tweedaagse wordt de interoperabiliteit van ITS dienst ‘groen-licht-snelheidsadvies’ gedemonstreerd en gevalideerd.

Wie deze zomer naar de Zwarte Cross of het North Sea Jazz Festival gaat of in oktober meeloopt met de TCS Amsterdam Marathon kan profiteren van betere informatie over bijvoorbeeld tijdstippen, routes en parkeren. Van ruim 300 grote evenementen met meer dan 10.000 bezoekers komen in juni nuttige data beschikbaar. Informatiediensten van Talking Traffic gaan hun gebruikers met deze data zo soepel mogelijk naar het evenement - of juist om deze drukte heen - leiden.

Het Partnership Talking Traffic groeit. Op 29 mei verwelkomden we twee nieuwe partners: Monotch en V-tron. Beide bedrijven waren al langer betrokken bij het Partnership. Zo ontwikkelde Monotch in samenwerking met Swarco TLEX, het overnamepunt van data van en naar intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). V-Tron is mede-initiatiefnemer van Talking Maps. Paul Potters (directeur smart mobility van Monotch) en Wim Vossebelt (directeur en eigenaar van V-tron) over hun rol binnen het Partnership en vooral ook hun verwachtingen.

In opdracht van het ministerie van IenW evalueert TNO de komende 2,5 jaar de effecten van de nieuwe Talking Traffic-diensten voor weggebruikers én van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Onderzoeker Eline Jonkers van TNO licht de afspraken en werkwijze toe.

De afgelopen twee jaar kwam een groot aantal betrokkenen bij het Partnership Talking Traffic tweewekelijks bijeen, aanvankelijk in Zeist en later in het Postillion motel in Bunnik, voor overleg. Werkgroepen, kern- en programmateam, maar ook informelere afspraken werden bij uitstek op deze ‘Bunniker’ donderdagen gepland, waarmee Postillion uitgroeide tot een vaste pleisterplaats.

Flitsmeister blijft haar diensten verbeteren en vernieuwen en wordt daarin extra gestimuleerd door het Partnership Talking Traffic. Zo zijn de filewaarschuwingen en ambulancemeldingen aanzienlijk verbeterd en is de app onlangs uitgebreid met navigatie.