Simulatie iVRI’s belooft betere doorstroming op N201

19 september 2018

De eerste simulatieresultaten met intelligente verkeerslichten op de N201 zijn veelbelovend: tussen Uithoorn en Vreeland kan de doorstroming voor het verkeer tot 25% verbeteren. Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) kunnen aankomend verkeer via apps en navigatiesystemen herkennen en reageren op de actuele verkeersdrukte. Goedopweg werkt met de inzet van iVRI’s aan het verbeteren van de doorstroming om de regio Utrecht leefbaar en bereikbaar te houden.

De simulatietesten werden in samenwerking met leverancier Dynniq uitgevoerd. Jaco van Veldhuijsen, technisch manager smart mobility bij Goedopweg was hierbij. ‘Ik was verrast hoe het verkeer door de slimme netwerkregeling veel vloeiender kan worden, waardoor er bij drukke kruispunten minder filevorming ontstaat.’

Minder reistijd

Goedopweg heeft een simulatietest laten uitvoeren om het potentieel van intelligente verkeerslichten op de N201 tussen Uithoorn en Vreeland in beeld te krijgen. Op basis van de huidige verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits is gemeten wat de wachttijden zijn met de huidige verkeerslichten en wat de intelligente verkeerslichten hieraan kunnen verbeteren.

Uit de test blijkt dat intelligente verkeerslichten in beide richtingen zorgen voor 15% minder wachttijd in de ochtendspits en 25% minder wachttijd in de avondspits. Voor reizigers op de N201 kan dit meer dan vijf minuten reistijd schelen! Deze tijdwinst wordt vooral behaald doordat intelligente verkeerslichten op de elf kruispunten beter op elkaar afgestemd zijn en beter anticiperen op aankomend verkeer. Hierdoor kunnen onnodige start- en stopbewegingen worden beperkt, waardoor ook op brandstof wordt bespaard en de CO2-uitstoot wordt beperkt.

Uit de simulatie blijkt dat met name ter hoogte van het kruispunt N201 – Hofland bij hotel Mijdrecht de wachttijd vermindert. Op deze locatie vermindert in de avondspits ook de filevorming vanuit Uithoorn richting Mijdrecht aanzienlijk. Ter hoogte van de overige kruispunten blijven de wachttijden veelal gelijk of is sprake van een lichte verbetering.

Uitrol op straat

Nu de eerste simulatieresultaten veelbelovend zijn, installeert de leverancier van de intelligente verkeerslichten, Dynniq, de verkeerslichten vanaf september op de N201. Op de eerste drie kruispunten zijn de verkeerslichten al omgebouwd. De regelinstallaties worden hier op 18 september uitgerust met de nieuwe software. Nadat alle elf de VRI’s zijn aangepast, meet Goedopweg de effecten op de doorstroming uiteraard ook in de praktijk.

Pilot met vrachtverkeer

Goedopweg start in het kader van Talking Traffic vanaf oktober ook een pilot op de N201 om aan te tonen dat het mogelijk is om lokaal vrachtverkeer beter te laten doorstromen. Dit gebeurt door een speciale functie in de app toe te voegen aan de boordapparatuur in vrachtwagens van Brouwer Transport. Intelligente verkeerslichten kunnen hierdoor de vrachtwagens zien aankomen en vervolgens de groentijd verlengen, om zo start- en stopbewegingen te beperken, de CO2-uitstoot terug te dringen en geluidsoverlast te verminderen. Deze pilot is onderdeel van de pilots Talking Traffic voor goederenvervoer, Nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer.

Naast de pilot op de N201 worden vergelijkbare pilots voorbereid in Deventer, Almelo (en Hengelo), Groningen, Delft, Rotterdam, ‘s-Hertogenbosch, N284 bij Reusel en Helmond, in verschillende combinaties van logistiek, ov en Nood- en hulpdiensten.

Positieve simulatieresultaten in Helmond

Helmond heeft in september het Smart Traffic-systeem van Sweco in gebruik genomen, dat data vanuit GPS-signalen, lussen in de weg en camera’s met elkaar combineert. Ook hier bepaalt het systeem op basis van het actuele verkeersaanbod welke groenfase het meest optimaal is voor het kruispunt op dat moment. De verwachte reductie van de wachttijd is 22% en de verwachte reductie van de CO2-uitstoot is maximaal 15%.