Onderzoek: meer samen bouwen aan slimmere steden

27 October 2020
There is no translation available.

Meer samenwerking tussen steden, leren van elkaars projecten, oplossingen sneller opschalen en een gezamenlijke investeringsagenda met Rijk en provincie. Dat zijn de voornaamste conclusies uit een onderzoek van Capgemini Invent onder de 40 grote steden in ons land naar slimme toepassingen en digitale technieken op het gebied van wonen, klimaat, mobiliteit en energietransitie. De uitkomsten van het onderzoek, dat liep van mei tot en met augustus 2020, werden vorige maand gepresenteerd.

Uit de inventarisatie door Capgemini Invent blijkt dat er inmiddels bijna 400 initiatieven en projecten zijn in de 40 grote gemeenten (100.000+ gemeenten). Het onderzoek laat ook zien dat het wiel regelmatig opnieuw wordt uitgevonden en dat goed werkende oplossingen niet of niet snel genoeg worden opgeschaald naar een regionaal of landelijk niveau.

Om dat laatste te verbeteren, wil de G40 themagroep Smart Cities de krachten bundelen en mensen en middelen effectiever inzetten. Met de inventarisatie, waarin per gemeente overzichtelijk wordt weergegeven welke projecten er al zijn (inclusief een korte omschrijving) en wie de bestuurlijke contactpersoon is, hebben de gemeenten een nieuw middel in handen om dubbel werk te voorkomen en elkaar te laten profiteren van behaalde successen.

De projecten zijn in de inventarisatie verdeeld in thema’s: Smart Governance, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Citizen en Smart Living. De meeste ‘smart’ projecten worden overigens gedaan in Dordrecht (38), Leeuwarden (31) en Delft (30).

Het onderzoek van Capgemini Invent werd verricht in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Stedennetwerk G40 en begeleid door de gemeente Apeldoorn als medevoorzitter van de G40 themagroep Smart Cities.

Op 1 oktober nam Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40 het rapport met de onderzoeksresultaten in ontvangst uit handen van Wim Willems, wethouder van Apeldoorn en trekker van de G40-themagroep Smart Cities.

Bekijk het onderzoek en het filmpje.