‘iVRI-teststraat’ komt eraan

29 October 2020
There is no translation available.

Nu in hoog tempo iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) verrijzen en steeds meer iVRI-gerelateerde producten verschijnen, groeit ook de behoefte aan een gezamenlijke testomgeving voor dit materiaal. Die komt er: Nederland en Vlaanderen werken samen aan een ‘iVRI-teststraat’, aldus Wim Vandenberghe namens het ministerie van IenW.

In het afgelopen jaar hebben verschillende leveranciers iVRI-certificaten ontvangen. Het iVRI-certificaat is een soort keurmerk, alleen te verkrijgen na een intensief testproces en wanneer aan strenge technische eisen is voldaan. Vandenberghe: ‘Dat is op zich goed geregeld. Wel merken we dat we bij de doorontwikkeling van producten – ook bijvoorbeeld bij een nieuwe, verbeterde versie van een bestaand iVRI-product – voortdurend de afspraken in de gaten moeten houden en moeten waken dat deze allemaal worden nageleefd. De certificering is een continu proces, aangezien elk certificaat immers verloopt, maar de noodzaak van kwaliteit en uniformiteit blijft. Een proces dat ook na afronding van het Innovatiepartnerschap Talking Traffic eind dit jaar zeker voortgezet moet worden.’

Lab en praktijk

Om leveranciers en wegbeheerders tegemoet te komen, werkt het ministerie samen met alle andere belanghebbenden in de iVRI-wereld, naar analogie van de APK-keuring voor de auto, nu aan een soort teststraat. Vandenberghe: ‘Een leverancier met een nieuw iVRI-product – of een leverancier die een nieuw certificaat nodig heeft, omdat hij een nieuwe versie van een bestaand product heeft gemaakt – meldt zich aan bij de teststraat. Deze biedt je een continu beschikbare testomgeving in het lab, en ook een op specifieke momenten beschikbare testomgeving op de openbare weg. Welke testen je waar moet uitvoeren, en welke documentatie je bij het testen moet verzamelen, wordt vastgelegd in een bijpassende ‘verificatie procesdefinitie’.’ Daarmee wordt dus geregeld welke processen en hulpmiddelen de leverancier moet volgen en gebruiken om in aanmerking te komen voor een iVRI-certificaat.

Bij de iVRI-teststraat, die Nederland samen met Vlaanderen ontwikkelt, zijn onafhankelijke experts betrokken. De ‘iVRI-teststraat’ zal waarschijnlijk medio volgend jaar operationeel zijn, zo is de verwachting. Dit vereist wel dat op korte termijn met alle belanghebbenden in Nederland en Vlaanderen overeenstemming wordt bereikt over onder andere proces, beheer, techniek, uitrol en financiering. Deze gesprekken lopen nu volop, en zullen de komende weken en maanden nog verder geïntensiveerd worden.