App bewijst nut bij digitalisering verkeersborden

02 November 2020
There is no translation available.

De operatie om alle verkeersborden in Nederland digitaal te ontsluiten, nadert z’n voltooiing. Intussen maken wegbeheerders en aannemers al handig gebruik van een bijbehorende app. Met die app is het mogelijk om op een gebruiksvriendelijke, snelle manier de data op orde te krijgen én te houden, aldus Vincent Habers, namens het ministerie van IenW.

Uitvoerder van de landelijke digitalisering van verkeersborden is HR Groep, dat in opdracht van het ministerie van IenW en regionale overheden de gegevens van de verkeersborden verzamelt en actueel houdt. In de overeenkomst tussen het ministerie en HR Groep staat dat minimaal 98 procent van de borden langs en boven alle openbare wegen compleet, actueel én voorzien van de exacte locatie in de database opgenomen moet zijn.

Inmiddels is de data van alle verkeersborden van de rijks- en provinciale wegen via NDW beschikbaar als Open Data, vrij van rechten. Datzelfde geldt voor wegen in de 130 grootste gemeenten in Nederland (>40.000 inwoners). En naar verwachting komt begin november ook het laatste deel van de dataset beschikbaar: de gegevens van de borden langs en boven de wegen in Nederlandse gemeenten met minder dan 40.000 inwoners.

Nadat bij HR Groep een inlogcode is aangevraagd, kunnen wegbeheerders of aannemers in de app met enkele drukken op de knop de exacte locatie en de gegevens van nieuw geplaatste, of zojuist verwijderde borden doorgeven. Wegbeheerders die de app al gebruiken, zijn erg te spreken over de gebruiksvriendelijkheid en de eenvoud waarmee je de mutaties kunt doorvoeren.

Werking van de app

Direct na opstart toont de app rond de actuele positie van de gebruiker (of om een door de gebruiker geselecteerd punt op de kaart) een cirkel met daarin ieder verkeersbord in de dataset op de geregistreerde locatie, door middel van de afbeelding die hoort bij het zwarte RVV-nummer van het bord. Correctie van die gegevens is eenvoudig mogelijk door op de afbeelding van het bord te klikken, te selecteren wat er precies gewijzigd moet worden en de wijziging door te voeren. Een kwestie van bevestigen en klaar.

Een nieuw bord aan de dataset toevoegen, is al net zo eenvoudig. De gewenste wijziging, namelijk het toevoegen van een nieuw bord, wordt aangeklikt. Vervolgens selecteert de gebruiker de afbeelding die op het bord staat of geeft hij het juiste RVV-nummer in, draait een pijl in de ‘kijkrichting’ van het bord en selecteert de straatnaam uit het rijtje van dichtstbijzijnde straatnamen. Tenslotte geeft de gebruiker aan of het een tijdelijk geplaatst bord is en bevestigt hij de gemaakte keuze.

Dankzij het gebruik van een eigen toegangscode, kan worden geborgd dat alleen wijzigingen voor de eigen regio kunnen worden doorgegeven. Zo kan een wegbeheerder in Groningen geen gegevens van een verkeersbord in Zeeland veranderen. Bovendien kan dankzij die toegangscode worden geregistreerd wie precies welke wijziginging wanneer heeft doorgevoerd. Mocht er iets fout zijn gegaan, dan kan altijd worden achterhaald wie voor die specifieke wijziging verantwoordelijk is en kunnen de eerdere gegevens eventueel worden hersteld.

kaart

Belang

Vincent Habers ziet tot zijn tevredenheid dat het aantal wegbeheerders en aannemers dat de app gebruikt, toeneemt. Dat is in ieders belang, aldus Habers. ‘De app is een heel handige tool waarmee je – bijvoorbeeld voor een bord waarvan je merkt dat de locatie niet goed wordt aangegeven – in een handomdraai de juiste gegevens kunt doorsturen.’ En dat is goed nieuws voor alle weggebruikers, die in toenemende mate vertrouwen op hun navigatie, óók bij wegwerkzaamheden en omleidingen.

Het gebruik van de app is gratis. Een inlogcode voor de IPSm app kan worden aangevraagd bij Caroline van Rij van HR Groep, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..