Siemens

In relatie tot de call Talking Traffic, is Siemens de afgelopen jaren zeer actief geweest met innovaties op het gebied van Coöperatieve Intelligente Transport Systemen (C-ITS), zowel op het hoofdwegennet (o.a. project Spookfiles A58, i-WKS), als in het stedelijk gebied (o.a. iVRI). Siemens is wereldwijd marktleider voor VerkeersRegelInstallaties (VRI). Gedegen kennis en know-how voor het ontsluiten, valideren en verrijken van brondata van iVRI’s en andere wegkantsystemen en die data vertalen in informatieproducten ten behoeve van de iVRI-gerelateerde use cases, is een van de assets die Siemens inbrengt in dit project.

Voor meer informatie, zie de website van Siemens.