Siemens

There is no translation available.

In relatie tot de call Talking Traffic, is Siemens de afgelopen jaren zeer actief geweest met innovaties op het gebied van Coöperatieve Intelligente Transport Systemen (C-ITS), zowel op het hoofdwegennet (o.a. project Spookfiles A58, i-WKS), als in het stedelijk gebied (o.a. iVRI). Siemens is wereldwijd marktleider voor VerkeersRegelInstallaties (VRI). Gedegen kennis en know-how voor het ontsluiten, valideren en verrijken van brondata van iVRI’s en andere wegkantsystemen en die data vertalen in informatieproducten ten behoeve van de iVRI-gerelateerde use cases, is een van de assets die Siemens inbrengt in dit project.

Voor meer informatie, zie de website van Siemens.